Tragédi Bi Rahi (2)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga 

 

“KUMAHA pélét Cikelét téh Bi?”
“Gampang nerangkeun mah Ujin, Asép.”
“Enya sok atuh ari gampang mah geura carioskeun, tos teu tahan yeuh!”
“Teu tahan hayang dicabok, Ujin?”
“Jih, Bibi mah, hoyong ngupingkeun.”
“Ceuk Bibi gé gampang sual éta mah. Ngan, masalahna……”
“Masalahna naon, Bi? Mani bulat beulit téa……”
“Teu dibeulitkeun mah morosot atuh Darsép. Ari geus morosot lalaki pahibut pada hayang ningali, ulah batur!”
“Beu itu geura si Bibi kalah promosi gagaduhan….”
“Tong sok cawokah Ujin, ngéwa.”
“Saha nu cawokah?”
“Ari bieu nyebutkeun kalah promosi gagaduhan.”
“Sumuhun gagaduhan pamadegan….”
“Oh ka dinya maksudna? Sugan téh ka Legokhangseur.”
“Hahaaaa……Bi Rahi, Bi Rahi, nyarios téh ka mana kacang waé ah, éh punten ka mana karep waé.”
“Tuh da si Ujin mah budak-budak geus kucung-kacang, pamali tatéh.”
“Pamali sotéh kacang nu sarupi kacang polong mah nya raos wé. Kumaha pélét Cikelét téh?”
“Aya masalah ceuk Bibi gé Jin.”
“Masalah naon atuh Bi?”
“Enya lamun Bibi nerangkeun pélét Cikelét terus Asép jeung Ujin, rék kuat moal? Tah éta masalahna téh nu matak moal sambarangan dibéja-béja, anging……”
“Angig naon Bi?”
“Anging rék dibayar kontan teu dianjuk angot ngajeblug, Sép!”
“Beu, ni kitu si Bibi. Nya keun waé atuh ari alim nerangeun angot bari kedah dibayar mah.”
“Nyaan moal hanjakal, Asép?”
“Moal.”
“Ujin?”
“Sami abdi gé moal, Bi. Anging….”
“Anging naon Jin? Anging lamun daék diajakan kawin ku Bibi? Pan ceuk Bibi gé tadi hayu!”
“Ah Bibi mah mani kekeuh ngajakan kawin ka si Ujin?”
“Nya ari Asép aya karep mah teu nanaon dicandung ku Bibi….hahahaaa……”
“Ngaco, ah si Bibi mah. Lain, abdi mah panasaran hoyong terang naha Bibi pipirakan sareng Mang Uyi?”
“Tragédi, Jin, tragédi. Puguh Bibi téh meunang tragédi pangna pepegatan jeung si Ontohod téh.”
“Haaaar….naha kungsi kawin jeung Ontohod nyah?”
“Si Ontohod Uyi, Darsép!”
“Oooh….teras kumaha atuh?”
“Kieu geura nya Darsép, Surjin lalakon laki rabi Bibi jeung si Mang Uyi téh,” ceuk Bi Rahi.
Derekdek ngadongéng laki rabina jeung Mang Uyi papada parawan jeung bujang. Mimitina mah enya cenah runtut raut sauyunan ka cai jadi sabak mandi ka darat leumpang sok babarengan pagégéyé silih cepeng panangan.
Ngarosikoan bener kénéh najan teu jugala siga jelema aya.
“Bibi téh bagja Ujin, Asép. Nyaan. Sugan téh rék terus manjangan…..”
“Manjang panginten, Bi.”
“Tah enya manjang, Sép. Ari pék, si Ontohod téh kalah nganyerikeun haté. Bulan madu ukur saminggu, sugan téh rék tepi ka sawindu.”
“Namina gé bulan madu atuh Bi moal enya windu madu….haha.”
“Bibi ditinggalkeun, nyaritana mah rék usaha ka kota. Pleng les teu balik-balik. Aya kana sataunna. Ari pék téh….barudak. Tragédi…”
“Tragédi kumaha Bi?”
“Adék-adék penasaran? Jangan ke mana-mana, antosan Heuras saterasna.” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas