Usum Burung (5)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“PAJAH téh toroktok olé- oléan nu montok beuki éwateun, Darsép!”
“Enya tatéh sidik jelema cageur nu matak teu daék nyebut nu sabenerna gé.”
“Ari ceuk manéh toroktok olé-oléan naon Darsép?”
“Nu moyok tong dibéréan.”
“Mani teu nyeni Darsép. Dupi saur Abah Adun?”
“Ceuk Abah mah nu kokodok tong dibéréan…….”
“Tah alus si Abah mah rada nyeni. Dupi saur Bi Rahi?”
“Nu pondok sok ngagedéan…”
“Hahahaaa….naon nu pondok sok ngagedéan téh Bi?”
“Hileud jeungkal Ujin, hileud jeungkal!”
“Oh hileud jeungkal sugan téh hileud jeungkal…..”
“Tos ngabeledug deui waé nya Bah?”
“Naon téa, Sép?”
“Bom bunuh diri saurna.”
“Oh enya nu di Mapolresta Medan téa nya Sép?”
“Tah leres, matak palalaur nya Bah.”
“Nyaéta kitu urang mah sabagé rahayat ukur bisa ngangluh, leuwihna ngadunga mugia Gusti  maparin pituduh kumaha carana ngaréngsékeun pasualan saperti kitu.”
“Sajabi ngadunga nya ihtiar ku cara waspada. Najan enya nu jadi sasaranana kantor-kantor pulisi, tetep wé kudu waspada da nu kitu mah sok ngabongohan.”
“Leres Bah, iwal ti urangna nu kedah waspada. Atuh ka Bapa-bapa pulisi salaku aparat kaamanan nagara mugia ulah peunggas harepan dumeh diteror. Atuh ka dulur-dulur, kadé ah ulah gampang kapangaruhan ku ajakan-ajakan nu sakirana matak sasar.”
“Enya kitu pisan Bi. Da mun téa mah rék jihad milari karidoan Alloh asa loba kénéh lolongkrang tibatan bunuh diri bari nyilakakeun jalma nu teu tuah teu dosa mah. Mun Abah teu salah déngé apan saur  Nabi saw. gé  nu kaasup jihad gedé atawa jihad akbar mah meruhkeun hawa napsu. Sabalikna nu teu kuat meruhkeun hawa napsu nya pacundang téa ngaranna.”
“Leres Bah. Angot pantar Bibi kadar awéwé bari rarandaan matak karareueung ari saré sorangan téh sok sieun aya téroris. Si Ujin nu kitu téa mah dititah maturan saré mani embung!”
“Apan éta gé dibaturan saré sapeupeuting Bi.”
“Wah marengan saré ti endi, Surjin!”
“Apan enya bareng saré, Bibi saré di imah Bibi kuring saré di imah kuring…..”
“Hahaaaa…….”
“Teuing ah, Ujin.”
“Tenang Bi, tenang. Piraku RW jeung RT di urang teu ngadarangueun cumelukna Bapa Wapres, sumuhun saur Bapa Maruf Amin, apanan saur dina berita ‘semua instrumen kita optimalkan untuk mewaspadai kemungkinan kelompok teroris itu. Sampai RT/RW kita fungsikan untuk bisa memonitor keadaan sekitar sehingga bisa dicegah ebih dini’.”
“Nuhun atuh Bah ari badé aya ronda mah Bibi reugreug komo rondana diteun randa siga Bibi mah reugreug pisan…”
“Lah, nanaon téh Bi Rahi mah. Insyaalloh ronda di lingkungan urang mah samakta Bah. Ti payun gé pan beunang.”
“Téroris, Darsép?”
“Nyaéta salah tangkep, Jin.”
“Euleuh kumaha kajadianana Sép?”
“Kieu Bah,” ceuk si Asép derekdek ngadongéng. Cenah nalika pasukan ronda di Kampung Cikopi aruplek ngawangkong di gardu ronda, aya nu ningali kalangkang  ngolébat siga jelema ngagagandong kantong.
“Téroris!” ceuk Kang Danu, minangka kumendan ronda. “Udag!” cenah deui.   Genepan ronda tingketeyep ngudag kalangkang nu disangka téroris. Hadéna kaudag, tapi can katéwak sabab éta mangkeluk téh leumpang bangun rusuh muru kulah Haji Abid. Gog nagog.
“Gawé naon nagog Darsép?”
“Ngadon ngawelu, Ujin. Nu matak pada ngantep wé ku pasukan randa, éh ronda téh. Didagoan aya kana sajamna. Kesel meureunan ronda  téh, kerewek padanéwak, dibawa ka pos jeung kantongna.
“Saha manéh hah?” tanya Kang Danu. 
“Hahahaaaaa…..” jawab nu ditanya.
“Kalah ngahahahah. Urang mana sia?”
“Hahahaaaaa….”
“Naon dina kantong?”
“Hahaaaa…..”
“Naha ngajawabna hahaha…..Darsép?”
“Nyaéta salah tangkep Jin, nu ditangkep téh lain teroris, tapi si Kirdis jelema benclang-benclung alias nu burung, abong keur usum burung.”
“Hahahaha….karunya teuing. Terus kumaha atuh?”
“Nya dileupaskeun deui wé sina balik. Ngan kantongna mah henteu. Terus pada muka. Ana goréhél téh aya tulisan nu matak ambek kabéh ronda.”
“Udaaaaaaag…….!” ceuk Kang Danu baning ku ambek. Ngan pada ngudag gé si Kirdis teu kaudag.
“Na tulisan naon kitu Darsép?”
“Kieu Jin, toroktok olé-oléan, nu ngaronda katipu kunu  gélo. Éra nya manéh…..?”
“Hahaha…..pantes atuh rék ngambek gé kumendan ronda!” (Réngsé) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas