Nu Diseungseurikeun (2)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“AYA kituna éta si Kardi nékad hayang dipiandel ngaku pagawé BUMN.”
“Tapi da teu salah Jin, bener si Kardi mah nyebutkeun BUMN  Badan Usaha Milik Nini najan ninina ukur dagang surabi tetep wé usaha.”
“Jadi ceuk ilaing kuduna ditarima jadi minantu Haji Oyib, Jin?”
“Kuduna mah.”
“Moal gé dipercaya, angot tokblak dagang surabi bari jeung nu ninina lain nu anuna, Jin.”
“Puguhanan satadina mah si Kardi téh rék kagok édan cenah Bi.”
“Kagok édan kumaha Darsép?”
“Enya mun diandel mah satadina kajaba rék nyebutkeun pagawé BUMN téh si Kardi rék ngaku jadi Diréktur BUMD.”
“BUMD Darsép?”
“Enya Jin.”
“Naon cenah BUMD téh?”
“Ceuk si Kardi mah BUMD téh Badan Usaha Milik Déwék.”
“Hahahaaaa…..alus euy. Usaha kana naon cenah si Kardi téh?”
“Dagang roko, ngasong dina kotak téa ning sakalian ngajingjing térmos dagang cikopi. Mun isuk-isuk ngilu nagog jeung BUMN nu dikokolakeun ku ninina, pabeubeurang tepi ka soré  ngiderkeun BUMD….”
“Jih, alus wééé…atuh éta mah bener boga pausahaan, Sép!”
“Alus ti endi Ujin asa teu pantes  ngasong roko disebut BUMD.”
“Naha da teu salah Bi, keun wé nginjeum ngaran. Da mun Abah jadi Haji Oyib moal getas harupateun jol nanya na enya ujang karyawan BUMN? Taliti heula, sabab najan ukur dagang roko ngasong jeung cikopi éta téh gedé hartina dibandingkeun jeung ngelém, majeg, malak, mabok, ngaganggu katartiban umum mah.”
“Kitu, Bah?”
“Nya enya Jin, Sép, Bi Rahi, Nyi Mimin. Abah mah seubeuh dagang roko nanggeuy kotak jeung cikopi, nguriling Bandung, saré sadugna….”
“Yéy, maenya, Bah?”
“Piraku kudu sumpah mah Bi Rahi. Bisi teu nyaraho mah usaha leuleutikan kitu ngabatinna gedé,  batina leutik. Tapi ku kitu téh jadi ngarti yén kacida bolohona lamun beubeunangan leutik heug hirup royal”
“Ayeuna sok icalan kénéh, Bah?”
“Ah geus tara ayeuna mah Jin geus kolot awakna beuki ripuh. Ongkoh ku Pa Haji Aép diajak dagang kuéh balok di Jelekong ngan dipecat.”
“Naha Bah?”
“Kuéh balokna tara ngari, unggal nyat unggal diasaan, jaba disakuan…”
“Pantes atuh dipecat gé.”
“Enya Jin. Terus Abah dimutasi ka Visi.news. Kapaké di Visi.news mah ngan Abah rugi.”
“Rugi kumaha Bah?”
“Teu bisa ngasaan, angot nyakuan.”
“Hahaaaa…….”
“Saé wé lirén ngasong roko Bah da diteraskeun icalan gé moal tiasa.”
“Moal bisa kumahha Sép?”
“Muhun pan ayeuna mah aya perda larangan menjual roko, pami kapendak didengda lima puluh yuta?”
“Oh, enya di Kabupaten Bandung nya Sép. Tapi da bisa kénéh jualan di tempat séjén, kumaha tuda dihulag ogé loba waé nu tingpelenyun udud téh.”
“Ari Abah ningan tara katingal nyesep da bapa Mimin mah siga lokomotif?”
“Geus eureun ayeuna mah Min, perokok pensiun. Puguh pangna Abah ancrub kana BUMD roko siga si Kardi téh nyandu pisan kana roko, sapoé sapeuting Abah mah sanggup ngenyot tilu bungkus, tah ngarah teu mahal meulian udud nya dagang….”
“Mirah nyah da mésér ti grosir?”
“Enya Jin ngan tara meunang bati da béak diududan….”
“Hahaaaa……watir.”
“Geuning Abah tiasa lirén ngaroko?”
“Niat wé sabab Abah katarajang gering ripuh, nambruna aya kana sabulan.  Geus karasa kitu mah eureun wé, ongkoh ku si Ambu dicarékan waé. Berekah bisa eureun.”
“Kasép Abah teu ngaroko mah.”
“Naaa da basa ngaroko gé kasép Bi, ngan kasépak kuda, hahaaa….”
“Nu karunya mah Ceu Lina, tangka utah uger.”
“Haaaar….na ku naon Darsép?”
“Enya nitah Kang Oyo salakina sangkan eureun udud. Siga si Abah Kang Oyo gé nyandu pisan ududna téh, sangkilang ku Ceu Lina geus tara dibéré nyium.”
“Tara dibéré nyium Darsép?”
“Enya Jin. Ceuk Ceu Lina téh heug rék dibéré nyium tapi kudu eureun ngaroko. Batan nurut mah kajeun teuing teu nyium pamajikan, gantina nyiuman bujur asbak.”
“Hébat!”
“Terus, lebah mana utah ugerna Darsép?”
“Nyaéta Bi, lila-lila mah Kang Oyo ngarasa karunya. Nya manéhna balaka, heug cenah rék eureun ngaroko tapi lamun keur aya acara dina ranjang wayahna Ceu Lina kudu daék ngaroko….”
“Acara naon dina ranjang téh Kang Asép?”
“Lah Mimin mah moal ngarti, jempé wé.”
“Ih ni kitu si Bibi mah.”
“Terus Sép?”
“Jol ngarti wé Ceu Lina  téh heug cenah, tapi awas mun ngaroko deui. Nya der wé peuting-peuting basa aya acara dina ranjang paduduaan Ceu Lina nékad udud roko Kang Oyo, ana nyot ana….orolo téh utah uger…..”
“Hahahahaha deudeuh teuing….., banget kénéh can biasa.”
“Enya sigana mah Bi. Tapi dalah dikumaha meureunan demi nyalametkeun salaki.”
“Heueuh bener, terus?”
“Mujarab, tarékah Ceu Lina matih, Kang Oyo  tara ngaroko deui, gantina sok diroko…..”
“Hahahahaha…..”
“Jadi mun ti heula-heula nu nyandu ngaroko téh Kang Oyo ayeuna mah Ceu Lina nu nyandu.”
“Teu utah uger deui nyah Darsép?”
“Nya henteu Bi nu matak nyandu gé malah dibéja-béja ka tatanggana, pelem, cenah asa ngolomohan és potong. Puguh wé pada nyeungseurikeun.”
“Hahahahahaha…. minggeus siah Darsép ka mana karep wé  ngabustam téh!” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas