Nu Diseungseurikeun (4)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“KU naon cenah Tanteu Minceu  bet  ngagoak siga nu kasurupan ku jurig jarian  nalika dibiopori ku si jalu kolot téh Darsép?”
“Nya atuh ngagoak mah ku sungut, Jin, moal enya ku tuur, manéh mah sok aya-aya waé, ah!”
“Cik Min da Mimin mah kabogoh Aa nu panggeulisna, pangnékékeun tah si Darsép!”
“Alim, ih.”
“Bi, sok tong asa-asa téké ka dinyah!”
“Karunya Jin bisi ceurik heug teu bogaeun kabogoh….”
“Sok rék ménta tulung deui ka saha? Ka si Bah Adun?”
“Heueuh, sok Bah tong asa-asa bekok ka dinyah!”
“His, karunya dibekok mah Jin kumaha mun kelengger mangkaning bekok Abah mah seungit…”
“Seungit naon Abah, cingan  ari seungit mah ngasaan!”
“Seungit cubluk, Bi. Badé?”
“Yéy, embung ah. Sugan téh seungit kaweni….”
“Lah seungit ti mana horéng pantar urang-urang mah Bi, awak sapopoé téh bau késang urut néangan sahuap sakopeun. Datang ka imah   enyaan salieuk béhna téh, ngalieuk ka gigir heurin, neuteup ka hareup sareukseuk, ningal ka handap pabalatak cocooan barudak, ka jamban bararau hangseur tujuh rupa, campur jeung seuseuheun nu halalangseur.”
“Naaa…atuh Abah sanés ngadamel jamban méwah nu dikeramik nu caina sower, teras ngadamel kolam rénang siga Pa Gupernur apan dipangdamelkeun kolam renang di rumah dinasna, sabataé renang di bumi teu kedah ka Cikapundung…”
“Hih ceuk tadi gé rahayat leutik mah batan sakieu. Nya nuhun wé Pa Gupernur, enya Kang Émil dipangdamelkeun kolam renang nu cenah mah pangaji samilyar satengah nya Sép waragadna téh?”
“Leres Bah, tapi diprotés.”
“Pasti kana kitu Sép. Samangsa-mangsa aya nu pro pasti aya nu kontra. Saha cenah nu protésna?”
“Anggota Dewan Bah.”
“Sakuduna, ngaranna gé wakil rahayat. Naon cenah alesanana?”
“Nya di antawisna mah kolam renang téh sanés kabutuhan mendesak, seueur kénéh nu kedah dibebenah di masarakat, malih saurna kolam renang téh sidik nganyerikeun hati rakyat.”
“Tah ari soal Tanteu Minceu kumaha Darsép?”
“Tapi Bah upami éta kolam renang kanggo rahayat mah sigana moal diprotés.”
“Darsééééééééééép…….! Omongan aing moal didéngé?”
“Omongan naon Ujin?”
“Itu geura, omongan naon kénéh waé, éta  Tanteu Minceu ku naon ngagoak basa dibiopori ku si lalaki tolohéor téa?”
“Pan tadi geus dijawab Ujin!”
“Dijawab kumaha?”
“Heueuh Tanteu Minceu téh  ngagoakna ku sungutna, lain ku bujurna.”
“Teuing siah Darsép, hayu Min kawin, éh balik!”
“Hahahaaaa…..sabar lanan atuh Ujin tong sok belikan.”
“Enya sok atuh jelaskeun!”
“Ké ngabahas heula kolam renang Jin. Tah Bah mun kolam renang téh kanggo rahayat mah….”
“Kumaha maksudna Sép?”
“Sumuhun kolam renang  1,5 milyar téh tiasa dianggo ku sakumna rahayat sa-Jawa Barat, tiasa moal tah Bah?”
“Nya moal bisa atuh Sép?”
“Saur Bi Rahi?”
“Nya moal atuh.”
“Ceuk Mimin?”
“Moal tiasa atuh Kang Asép.”
“Ceuk manéh Jin?”
“Teu hayang ngajawab sing demina gé.”
“Enya lah ké diterangkeun lalakon bondon Tanteu Minceu mah. Sok ayeuna jawab heula, kolam renang 1.5 milyar bisa dipaké teu ku saha waé rahayat Jawa Barat ngarah teu diprotés?”
“Nya moal bisa atuh satéh Darsép da lain kolam renang umum!”
“Ceuk uing mah bisa. Keur sakumna rahayat Jawa Barat bisa ngojay di kolam renang gupernuran, boh urang Bandung, urang Ciamis, urang Sumedang, jeung nu séjénna. Rék ngojay ti beurang, rék ti peuting, rék subuh, rék gaya kukupu, rék  gaya bangkong,  rék gaya tikerelep gé bisa.”
“Wadul siah Darsép!”
“Bener bisa Jin, ngan aya saratna.”
“Naon saratna? Kudu mayar nya? Sudi teuing!”
“Jih, dibayar malah.”
“Nu balég Darsép?”
“Bener,  saratna kudu jadi gupernur.”
“Hahahaaaa…….gélo siah Darsép. Sugan téh heueuh hanas aing rék ngadon ngojay jeung si Mimin . Ari kudu jadi gupernur heula mah haroréam teuing da moal kapilih! Sok buru dongéngkeun Tanteu Minceu ku naon ngagoak?”
“Pan tadi geus dijelaskeun ngagoak mah kuuu……”
“Kudu dicabok sia ku aing Darséééééép!”
“Hahaaaaa……” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas