Usum Balon (2)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“AYA kituna éta tukang balon ngalagu Balonku.”
“Ngabangbrangkeun pikiran éta téh Jin, ngupahan haté nu marungkawut duméh usaha keur sepi.”
“Sigana mah kana kitu Sép. Sanés Bah, ngiringan ngabalon pilkada Kabupaten Bandung?”
“Ngabalon naon Jin?”
“Nya bébas badé ngabalon bupati atanapi wakilna.”
“Ah saha nu rék percaya ka Abah, Jin. Keun wé bagéan jadi rahayat Abah mah da ningan nu dalaptar geus lobaan.”
“Muhun nya Bah Bibi gé da milih jadi randa wé tinimbang jadi bupati atawa wakilna mah…..hahaaa.”
“Naha Bi?”
“Saha nu rék nyolok Bibi, moal gé aya, jeung moal tahan wé padanyolok……”
“Lah, nanaon téh Bi Rahi mah sok ka mana karep maké moal tahan padanyolok.”
“Nya enya padanyolok Ujin pan biasana gé kitu….pamilu mah. Enya nyolok gambar nu diplihna.”
“Oh…enya nya Bi, dicolok gambarna.”
“Enya, Jin. Tapi éta nu dicolokna ngahéphép wé…”
“Nya enya atuh da keretas masing dicolok ku paku seukeut gé.”
“Hahaaaa…..” sareuri.
“Ké, Bah saha waé nu dalaptar palay dicolok dina pilkada Dalem Bandung téh?”
“Nya lobaan atuh Ujin. Nu sidik mah aranjeunna para inohong, politisi, gegedén, propésional, malah artis jeung pamaén sépak bola ogé aya.
Artis siga Syahrul Gunawan, pamaén sepak bola Atép, kaptén Persib Bandung mantén,  jeung birokratna geus pada arapal lah.”
“Abah aya nu apal ka balon bupati nu dalaptar?”
“Saperjuangan Abah mah jeung Syahrul Gunawan nya kitu deui jeung Atép gé.”
“Saperjuangan Bah?”
“Enya Jin. Jeung Syahrul Gunawan saperjuangan maén dina sinétron ‘Jin dan Jun’ téa, jeung Atép saperjuangan ngamajukeun Persib.”
“Bagéan naon  tah perjuangan Abah?”
“Bagéan lalajona, barudak.”
“Hahaa…….”
“Sugan téh heueuh, hanas dibandungan si Bah Adun mah.”
“Nya enya atuh saperjuangan Bi Rahi, saperjuangan ngala duit ngan béda cabak.”
“Dupi nu sanésna sareng saha, Bah?” 
“Ké, saha nya, rumasa kurung batok Abah mah Sép. Oh, enya Abah wanoh ka Pa Déding Ishak, teureuh Pasantrén Al Jawami Cileunyi, putrana KHR Totoh.”
“Wanoh di mana kitu Bah?”
“Kungsi saalmamater ngan béda pakultas di kampus nu aya di Cipadung Sép. Taun dalapan puluhan awal, Abah harita sok nengetan aya mahasiswa kasép sok mamawa hitar. Nya ditaléngténg, ceuk babaturan éta téh putrana Ajengan Totoh ti Al Jawami. Teu nyangka bakal manjang, kadieunakeun nalika Abah dines di hiji koran di Bandung sok aya pancén ngaliput kagiatan di Al Jawami diajak ku Pa Haji Hasyim Rochimi nu sapagawéan di koran. Wanoh wéh sareng Pa Déding téh najan ukur saliwat-saliwat.”
“Ooh…kitu nya Bah?”
“Enya Sép, Jin. Puguh aya hal nu inget waé tepi ka ayeuna gé Abah mah.”
“Naon tah Bah?”
“Dipiwarang nguseup sawaregna di kulah pasantrén. Éta mah Abah tangka kagét da.”
“Haaar…naha?”
“Teuing ku lalindeuk lauk emas sagedé-gedé dampal leungeun téh. Abong lauk wedalan pasantrén….”
“Berekah nya Bah?”
“Si Ambu mani tihothat  ngagoréng jeung mais……”
“Ayeuna badé majeng nyalon bupati nya Bah? Abah teu ngiringan janten tim suksésna?”
“Enya ningan pangalamanana gé ampar, ti dosén, anggota déwan propinsi, puseur, tos kantenan pirang-pirang organisasi mah nu matak gogodeg ngabandunganana.”
“Naha Bah?”
“Enya inget keur anomna di kampus, sok ngagigiwing hitar pan biasana jaman harita mah nu ngagigiwing hitar téh identik jeung budak tukang nongkrong di gang.”
“Teureuh nu kiat Bah, téng manuk téng anak  merak kukuncungan atawa buah mah tara murag jauh tina tangkalna…”
“Bisa jadi kitu Bi. Ayeuna anjeunna majeng nyalon bupati pasti wé Abah gé jadi tim suksésna, tapi ukur ku pangdunga mugia tinekanan. Kitu lin?”
“Aamiin…..!”
“Balon, balon, balooooon…….!”
“Geus torojol deui nu dagang balon Bah?”
“Heueuh, Jin, abong keur usumna.”
“Mangga Abah, Ibi, Ujang, Enéng baradé balon?”
“Moal Mang ah.”
“Naha da gratis.”
“Gratis? Sok atuh ari gratis mah.”
“Muhun gratis ningali wungkul mah.”
“Hahaaaa……” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas