Usum Balon (3)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“SUGAN téh enya gratis Mang?”
“Sumuhun gratis ningali wungkul mah. Tambihna, ngarampa.”
“Tambah niup?”
“Nya kedah ngagaleuh atuh éta mah da ngiring raos, Yi. Aya dua rupi  balon nu diical ku Emang téh. Balon tiup kanggo murangkalih. Nu hiji deui mah balon kerepus…..”
“Balon kerepus, Mang?”
“Muhun Yi balon kerepus. Kadieu geura cepilna.  Sok ka dieu sing caket urang haréwosan. Balon kerepus téh balon……….”
“Naon cenah Jin?”
“Teuing atuh Sép…”
“Nya tangtos teuing da ku Emangna gé teu disebatkeun.”
“Hahahaha…..aya kituna si Emang.”
“Ari balon kerepus kanggo saha Mang?”
“Kanggo budak.”
“Kanggo budak? Cenah tadi ancoan barudak mah geus aya balon tiup naha balon kerepus gé keur budak deui?”
“Sumuhun ari balon tiup mah kanggo murangkalih sapertos barudak itu tuh nu nuju jarajan di warung. Ari balon kerepus mah kanggo murangkalih  sepisial nu resep jajan nu bau di warung remang-remang. Kitu tah. Ngalartos panginten?”
“Enya lah ngarti Mang. Atos tong dibahas deui. Palalaur….!”
“Siap, Bah! Dijamin balon kerepus Mamang mah kiat, moal bocor. Apan aya beritana cenah di nagara batur mah ratusan réwu balon kerepus  bocor,  ditarik deui ti perédaran sabab lamun dipaké nya kateuteuari….”
“Kitu Mang?”
“Muhun Yi. Kumaha, baradé balon téh? Tah Abah kanggo incu!”
“Teu raresepeun balon incu Abah mah, Mang.”
“Na kana naon resepna?”
“Kana HP barudak ayeuna mah.”
“Tah enya HP nu matak ngabangkarkeun usaha balon Mamang téh . Nu matak ti ayeuna Mamang mah rék ngabandungan ketak para balon bupati nu geus dalaptar. Mun aya nu rék nyaah ka tukang balon siga Emang terus ngaluarkeun kaputusan anak-anak dilarang ngomé HP tapi wajib ngomé balon, nya rék dipilih. Lamun  teu kitu mah rék pindah wé dagang balonna.”
“Pindah ka mana Mang?”
“Emang mah moal asa-asa rék pindah dagang balon ka bulan. Marangga ah ari moal malésér mah, neda diridokeun wé nya? Sareng mugia kagentosan kunu langkung ageung……”
“Mangga Mang, mangga. Dido’akeun sing laris.”
“Aamiiin…..”
“Abah, Abah, naon sih balon kerepus téh?”
“Lah Mimin mah ulah waka nyaho ké wé lamun geus ngajodo jeung A Ujin.”
“Naon atuh, ih. Naon Bi?”
“Yeuh Min ari nu disebut balon kerepus téh…….wartosan entong Bah? Wartosan wé nya karunya.”
“Enya sok béjaan wé lah da geus déwasa ngan omat ulah waka dipraktékkeun da can waktuna.”
“Balon kerepus téh kondom téa, Min.”
“Ooooh…..nu kitu? Iy, gareuleuh ah.”
“Hahaha….”
“Tadi ceuk nu dagang balon cenah ieu mah kondom kuat, henteu bocor siga di nagara batur. Dina kanyataanana mah balon kerepus nu teu bocor gé angger wé bocor.”
“Wah nu bener Darsép?” 
“Enya Jin kaalaman ku Kang Juhé. Ongkoh nyayagikeun balon kerepus, tapi Ceu  Maéna budakna mani ngadirihdil…”
“A Ujin tuh aya nu icalan rujak bebek, hoyong, ih!”
“Ngadirihdil, Darsép? Na ku naon pangna bisa kitu?”
“Ké jawabanana mah Jin. Tah cenah si Mimin hayang jajan rujak!”
“Sok calukan Min. Ibi moal?”
“Hih, rajeun nawaran ku moal, badé kituh?”
“Hahahaaa….”
“Ké lanan urang tingali heula dompétna aya duitan euweuh. Gustiiiiiii……!”
“Aya naon Ujin?”
“Dompét uing euweuh Sép da sidik ti imah mawa dompét. Ku manéh Darsép?”
“Sing demi, sok pariksa, teu percaya mah!”
“Abah?”
“Ti tatadi gé pajauh, Ujin!”
“Bi Rahi?”
“Jang nanahaon dompét batur, dompét sorangan gé jabrig kénéh.”
“Yéy!”
“Mimin?”
“Henteu Mimin mah, ih.”
“Na saha nya?”
“Tukang balon Jin!”
“Moal salah Darsép, tadi basa ngaharéwos karasa leungeunna ka tukang. Paingan tadi si gejul nyarita ridokeun jeung ngadoakeun sing kagentosan kunu langkung ageung… “
“Bener Jin.”
“Rasakeun siah, mun aing jadi bupati atawa wakil bupati pinilih  di Kabupatén Bandung, si tukang balon curaling éta ku aing moal dijadikeun nanaon!”
“Hahahahahaaa…….” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas