Usum Balon (4)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“LAIN udag atuh Ujin?”
“Horéam Bah. Keun waé duit sakitu mah  itung-itung sidkoh.”
“Na sabaraha kitu Ujin?”
“Genep rébu dua ratus, Bi.”
“Yéy, aya pamuda ngadompétan duit genep rébu bari geus boga kabogoh, teu pararantes teuing.”
“Genep rébu sotéh dina dompét Bi, ngahaja puguh keur nipu copét.”
“Na disimpen di mana deui nu gedéna?”
“Di bang duit mah moal enya di solokan.”
“Di bang mana waé, Jin?”
“Di Bang Karak aya lima rébu, di Bang Kuang saratus rébu, di Bang…..bang naon deui nya?”
“Bangsaaaaaaat, Jin. Ka mana karep ngabustam téh, Surjin!”
“Yaaah…apa boléh buat Sép, Bah, Bi. Peupeuriheun teu kapaké cara batur nya ngahibur sorangan wé…”
“Batur saha, Jin?”
“Sumuhun éta Bah, nu dijungjung lungguh janten setapsus Bapa Jokowi. Apan aya tujuh urangna kaom anom  alias milenial nu janten setap husus.”
“Oh enya. Tuda lain budak ngora samanéa nu jadi setap husus presidén mah, kudu pinter, cerdas,  boga kaahlian istiméwa.”
“Kitu Bah?”
“Nya enya atuh. Nu matak jaradi budak ngora téh kudu binangkit, kréatip cenah ceuk basa ayeuna mah.”
“Naha da abdi gé binangkit, Bah.”
“Moal enya binangkit dina dompét ukur boga genep rébu, keur jajan baso gé moal mahi Ujin.”
“Lah Bi Rahi mah sok ngahinis…”
“Binangkit kana kahadéan Jin, lain binangkit kana ngagéng, ngajago,  malah Abah mah mani ngabirigidig ngadéngéna gé.”
“Na kumaha kitu Bah?”
“Enya Sép ceuk béja, cenah ceuk panalungtikan pulisi barudak pelajar nu sok tawuran téh teu kurang teu leuwih éta téh keur hiburan.”
“Wah moal enya Bah?”
“Enya Bi Rahi, ceuk béja kitu.  Masing geus aya nu maot gara-gara garelut antarpeajar gé hih disebutna téh hiburan, malah cenah kita lanjut.”
“Nya da karaos ku abdi gé Bah, darah muda téa atuh teu kaop kasigeung, teu kaop kagasruk haté.”
“Ka Mimin gé tangka teu nanya saminggu si A Ujin  mah.”
“Na ku naon Min?”
“Pédah abdi jajan baso bari uplek ngawangkong jeung nu dagangna ngora kénéh jaba kasép, Bi.”
“Euleuh…..kakarék balon geus kitu nya Min?”
“Nya enya atuh Min A Ujin gé da teu ngeunah ningali kabogoh uplek ngawangkong bari jeung umat-imut.”
“Nya atuh heueuh Ujin ngawangkong mah bari umat-imut moal en ya bari hutat-hitut.”
“Ah da teu ngeunah Bi.”
“Hahaaa…..”
“Padahal mah da teu kedah kitu pan Mimin gé cuék wé ningali si A Ujin uplek ngawangkong bari umat-imut jeung Nini Ocoh.”
“Nya enya atuh Min jeung nini-nini mah teu kudu ditimburukeun.”
“Da teu timburuan ka ninina Mimin mah Kang Asép, timburuan ka incuna Si Ipah nu geulis mah enya wé.”
“Hahaaaa……”
“Enya alus pada-pada timburuan mah adil, tandana Ujin jeung Mimin silihperhatikeun. Da memang kudu kitu mageuhan kacinta mah. Tah para balon nu badé jeneng bupati atanapi wakilna kedah siga Ujin jeung Mimin mikacinta ka rahayat téh. Ulah micinta rahayat nalika keur butuh sorana wugkul, ari tos calik dina korsi gading gilangkancana mah teu inget-inget.”
“Leres Bah. Mugia wé atuh nya tinekanan sakumaha cariosan Abah nembé.”
“Amiiin….Sép.”
“Sok ah Darsép dongéngkeun, méh wé poho, euy!”
“Dongéng naon deui Ujin?”
Ituh geura, ceuk manéh kamari aya balon nu teu bocor tapi bocor nepi ka Ceu Maé budakna ngadirihdil alias loba padahal nyarieun budakna     Kang Juhé  jeung Ceu Maé  téh dibekelan balon kerepus?”
“Oh,  enya bener Jin kitu pisan. “
“Enya naon sababna?”
“Urang dongéngkeun
isukan wé nya ayeuna mah uingna rék…….”
“Rék ka mana satéh Darsép?”
“Rék ka WC, rék ngilu?”
“Hahaaaaa…..” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas