Kaduhung (2)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“SI Bah Iri deui mani teu jeung jeujeuhan bet nyandung ka budak satepak!”
“Teu salah Bah Iri mah Ujin, awéwéna nu teu mikir  naha bet daék ka aki-aki. Ari geus kabuktian parabotna létoy kakara kaduhung.”
“Enya bener Sép. Tapi naha nya bet daék waé?”
“Dipélét, Jin.”
“Dipélét naon cenah Darsép?”
“Biasa wé dipélét ku eusi dompét, Jin.”
“Paingan atuh.”
“Da jeung saenyana karasa ku Bibi Ujin, Asép. Dipélét eusi dompét mah teu walakaya.”
“Kitu Bi?”
“Enya Jin. Ngan Bibi mah sanajan kapéngpéongan ku pélét duit, ku jelemana mah teu kapélét alias teu dimurah-maréh!”
“Maksudna, Bi?”
“Kudu aya DP lima puluh persén heula, Jin. Mun geus aya, kakara bisa ngaragap. Tapi  ngaragap cangkir susuguh wungkul teu kaci paantel kulit…..”
“Haaaaar…..?”
“Teu dimurah-maréh ceuk Bibi gé, Jin.”
“Teras?”
“Tergantung. Naha ukur ngajak ngawangkong atawa ngawangkong pleus jeung sagala rupa sérpis layakna suami isri atawa pangéran jeung putri ti kahyangan, kudu dibayar kontan tilu juta persén!”
“Gustiiiiii….naha mani mahal-mahal teuing, geus wé atuh kawin.”
“Nyaéta maksud Bibi gé kitu, kawin. Jang nanahaon ukur otél angot jeung kukudaan mah, harom, kecuali mun ditambahan DP-na!”
“Hahahaaa…i.”
“Lain ilaing kamari milu modar, Jin?”
“Na disangka ririwa, uing Darsép?”
“Jih, lain modar paéh Jin, ieu mah modar singketan tina démo daérah nu kamari réwuan buruh ti suklakna ti siklukna daratang ka Gedog Saté  darémo!”
“Oh…enya bener Sép nu aya patula-patalina jeung upah buruh. Para karyawan miharep gupernur ngaluarkeun  SK ari gupernur ukur ngaluarkeun SÉ. Tapi Gupernur nyaluyuan  pameredih para karyawan nya ngaluarkeun SK. Ngan para buruh terus wé démo sabab aya pasal anu can sapagodos jeung harepan maranéhna.”
“Leres, Bah kitu pisan.”
“Naon  SÉ jeung SK téh Darsép?”
“Nu jelas SÉ téh lain wancahan tina Sia Édan atawa SK wancahan tina siki kancing, Jin!”
“Alah mani dibalégodkeun kana siki kancing sagala Darsép, siga Bibi beledug-beledug wé  siki kan…….cah kituh!”
“Hahahaaa…..” sareuri.
“SÉ téh Surat Édaran, Jin. Demi SK wancahan tina Surat Keputusan. Anu dipaké kacindekan hukum ngeunaan réngkolna upah para karyawan nu disebut UMK atawa upah minimeum kota/kabupatén.”
“Jadi gara-gara SÉ jeung SK nyah?”
“Enya Jin.”
“Kumaha atuh saterasna, Bah?”
“Nya démo téa…Jin nu ceuk si Asép mah modar cenah.”
“Kuduna ngungkulan SÉ jeung SK mah  nurutan si Imas. Cespleng.”
“Si Imas, Darsép?”
“Enya Bi.”
“Kumaha kitu Darsép?”
“Kieu, Jin,”  derekdek si Asép ngadongéng cenah bapana si Imas ngeukeuhan sangkan si Imas  narima SÉ. Demi si Imas keukeuh ménta SK. Mun henteu cenah kajeun moal kawin saumur-umur.
“Haaaar…naha loslos kana kawin Darsép?”
“Enya Bi. Kieu jéntréna mah,” ceuk si Asép bari pok deui, cenah si Mang Empud bapana si Imas keukeuh sangkan si Imas kawin jeung SÉ nyata Si Émén. Ari si Imas embungeun sabab hayangeun ka SK nyaéta Si Kodir.
“Hahaaaaa……terus Darsép?”
“Nya pakeukeuh-keukeuh. Mang Empud keukeuh SÉ si Imas keukeuh SK. Tapi laun-aun mah si Imas léah haténa. 
“Kieu wé atuh Pa ngarah adil mah, Imas moal narima SK angot SÉ.” 
“Rék narima saha atuh?” tanya bapana reuwas sok sieun si Imas luas jadi parawan jomblo saumur-umur.
“Imas mah badé milih SA, Pa.”
“SA?”
“Muhun, Si Asép.”
“Hahahaaa…hayang wé kapilih ku Si Imas siah Darsép!” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas