Kaduhung (4)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“NA euweuh sangu Ujin mani ngadahar sendal?”
“Nya loba sangu mah Bi. Ngan kamari, sangu bahé kana sendal mani ramiping nya kapaksa wé didahar jeung sendal-sendalna ari pék teu ngeunah ning!”
“Nya heueuh moal ngeunah sendal wungkul mah, coba lamun dibanjur ku sop buntut, pasti pédo!”
“Ah siah Darsép, sok ka mana karep.”
“Janten ramé nya Bah?”
“Naon téa Sép?”
“Sumuhun gol bunuh diri Supardi jeung Jufriyanto.”
“Tong boro urang-urang, palatihna waé ngarasa héran, dua kali noron maén aya gul bunuh diri.”
“Enyaan matak nyerina téh nya Bah?”
“Bener pisan, Jin. Tapi dalah dikumaha da geus kajadian.”
“Cukup ku maap gé nya Bah?”
“Na saha nu ménta maap?”
“Apan Supardi ménta maap duméh Persib éléh ku Perséla jaba aya deui gul bunuh diri.”
“Kitu nyah Ujin. Enya sok wé unggal éléh ménta maap atuh meureun dipéntaan terus mah béak sakadang maap téh.”
“Hahaaaa……”
“Kumaha pamadegan Yaya ngeunaan Persib kéok jeung aya deui gul bunuh diri?”
“Yang nyata mah nya hanjakal Kang, Bah. Hanjakal yang amat sangat. Camkan, Yaya mah samangsa-mangsa balad bal-balan Jawa Barat kalah makalangan, tara barang dahar. Nyaan!”
“Alaaah….kuatan ning. Nyaan tara barangdahar?”
“Nyata Kang, Yaya mah tara ngadahar bata, asbak, barangkal, tatal, rantang, dan sabangsana!”
“Gejul téh siah nya heueuh atuh Sarya da modar ngahakan nu kitu patut mah.”
“Hahaaaa…..!”
“Maap, Kang kadar canda.”
“Maap-maap, kagak ada maap-maapan ah.”
“Nu sidik mah sangkan teu kaduhung kudu ati-ati, naon nu geus kajadian kudu dijadikeun pelajaran, nya Bah?”
“Enya, kuduna mah Jufriyanto belajar tina kasus gul bunuh diri Supardi saméméhna. Tapi da ukur kahayang Jin, dina kanyataanana mah hésé.”
“Sapertos héséna marawanan gul lawan da kiperna tanggoh katambah juru gedor alias strikerna mintul mah nya Bah!”
“Enya Jin.”
“Apan Kang Odoy tangka gogodeg.”
“Gogodeg ku naon Darsép?”
“Nya ku sirah atuh gogodeg mah satéh Ujin, moal enya ku bujur!”
“Heueuh alatan naon gogodegna?”
“Enya marawanan Ceu Yati pamajikanana basa pangantén anyar.”
“Gusti, aya kituna, naha?”
“Bati kaduhung, Jin. Kaduhung daék ka Kang Odoy da sugan téh ipekahna moal dianjuk, ari pék kasbon. Matakna basa Kang Odoy rék ngabobol gawang Ceu Yati, ku Ceu Yati dikiperan rékép pisan, cangcut dirangkep tangka sapuluh lambar.”
“Alah, siah?”
“Panuju Bibi mah. Teu cageur, ari maskawin dianjuk ari keur aya kahayang mani susuluduk siga begu lapar nugar beuti sampeu. Panuju pisan lah!”
“Lah na Bi Rahi mani kitu?”
“Nya heueuh tuman Ujin, kudu diwarah lalaki kitu mah!”
“Tapi Kang Odoy teu béakeun akal, teu bisa ngagulkeun gawang Ceu Yati, manéhna ngayakeun tindakan gul bunuh diri.”
“Gustiiii…….nepi ka kituna. Kumaha carana Darsép?”
“Enya gul bunuh diri Ujin, bal sosisna diasupkeun kana gawang sorangan.”
“Na Kang Odoy bogaeun gawang sorangan nyah?”
“Nya boga gawang virtual aias ramo.”
“Haahaaa….terus?”
“Nyaéta da meureun geus teu tahan satadina mah hayang ngagulkeun kana gawang Ceu Yati, ari pék pasaka da kiperna rohaka jaba aya faktor nontéknis ipekah can lunas, antukna digulkeun ku bunuh diri téa!”
“Kumaha atuh Ceu Yatina?”
“Kaduhung, cenah!”
“Haaar….naha?”
“Apan basa réngsé aksi gul bunuh diri, Kang Odoy ngaharéwos….suksés, cenah!”
“Hahaaaaa….gélo siah Darsép!” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas