O T T (1)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“EUWEUH kakapok nya Bah!”
“Naon téa Jin?”
“Sumuhun nu ceceremed.”
“Na saha nu ceceremed, ilaing Jin?”
“Payus Bah lah luyu jeung tangtungan!”
“Lah, naaa… Darsép mani saruana jeung si Abah satéh!”
“Hahahaaa…..”
“Sanés abdi Bah.”
“Ari enggeus saha?”
“Mani teu ararapal. Apan dibéwarakeun mani sahéng.”
“Enya ngarti lah Jin. KPK geus nyangkalak deui oknum nu ceceremed, suap-sogok. Alus wé aya buktina.”
“Tah éta, leres Bah. Kumaha atuh nya mani taya kapokna sangkilang geus loba nu ditéwak?”
“Ngaranna gé napsu Jin, moal aya waregna da kitu watekna. Moal pati-pati diayakeun pulisi lamun euweuh jelema jahat, moal pati-pati diayakeun KPK lamun euweuh nu sok ngabangsatan duit nagara.”
“Jadi émut kana dongéng pun aki abdi mah Bah.”
“Na kumaha kitu Darsép?”
“Sumuhun saurna aya nu nyimpen bangku di tengah jalan peuting-peuting, teras disimpenan lampu patromak. Aya nu naros, keur naon nyimpen bangku di tengah jalan? Dijawab, apan heueuh keur nyimpen lampu. Naon sababna nyimpen lampu luhureun bangku di tengah jalan? Jawabna téh cenah keur nyaangan bangku bisi kadupak kunu ngalaliwat!”
“Hahaaa…..bener lucu euy Darsép!”
“Jero, pikiraneun éta dongéng téh barudak.”
“Jero cenah Bi?”
“Na ari jero kumaha kitu, Surjin?”
“Bibi pan resep sanés kanu jero-jero mah?”
“Gandéng! Sok ngabibita, keur usum tiris kieu téh, Ujin.”
“Ari kitu kumaha Bi usum tiris?”
“Nya heueuh meujeuhna keur usum tiris kieu mah heug aya nu OTT ka Bibi, Ujin.”
“Haaar…itu geura! Batur mah embung kacangkalak OTT ieu mah hoyong aya OTT.”
“Nya enya atuh Ujin da di-OTT mah pelem, angot keur usum tiris.”
“OTT naon ari Bibi bet pelem, sagala?”
“Sok tareguh, naon nu dimaksud OTT ku Bibi?”
“Enya pan OTT nu dimaksud ku KPK mah operasi tangkap tangan, tah ari OTT Bibi naon?”
“Enya sok teguh, naon Ujin?”
“Lamun kateguh naon hadiahna, Bi?”
“Kumaha kahayang Darsép. Hayang nyium pipi heug, hayang nyium biwir heug.”
“Alah siah Darsép. Sumuhun pipi jeung biwir Bi Rahi?”
“Pipiti jeung biwir bedog, Surjin!”
“Hahahaaa……lebok tah Ujin!”
“Mani téga si Bibi mah bet rék méré nyium pipiti jeung biwir bedog, atuh meureun songhék biwir uing! Sok Diran naon nu disebut OTT ku Bi Rahii, engké dibéré hadiah cenah.”
“Sampora lembur sampora, di dinya dagang jajamu. Hampura uing hampura, jawabna enya teu timu.”
“Ceuk ilaing Ya?”
“Maaf saya kaga paham apa yang Mamah-mamah katakan.”
“Sabab?”
“Sababna mah bayaranana can katampa. Yaya malas ngajawab pananya tanpa bayaran.”
“Hahahaa……..kumaha tah Ujin?”
“Teu anéh Darsép, antepkeun wé lah si Sarya mah. Cobi teguh Bah?”
“Teuing Ujin teu nyaho Abah mah.”
“Tuh teu arapaleun cenah Bi. Sok terangkeun naon nu dimaksad OTT ku Bibi nu saurna pelem angot keur usum tiris mah….”
“Enyaan baredo?”
“Jéh, puguh tos dijelaskeun teu barisaeun.”
“Nu dimaksud OTT ku Bibi mah lain OTT tangkap tangan siga KPK nyangkalak para koruptor nu sangeunahna ngarampog duit nagara nu hakékatna duit rahayat. Tapi……..”
“Tapi naon Bi mani hararésé téa?”
“Tapi isukan wé Jin. Ayeuna mah Bibi rék balik heula, poho can cécéwok!”
“Hahahaa……!” (lajengkeuneun) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas