O T T (2)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“PAINGAN mani hihiliwiran bau tujuh rupa ari can ombéh mah, Bi!”
“Moal ayeuna mah Jin geus beresih.”
“Enya sok atuh geura terangkeun OTT naon nu pelem keur usum tiris téh Bi!”
“Ujin hayang apal?”
“Itu geura, pan bieu téh dititah nerangkeun, Bi. Hartina hayang apal.”
“Manéh, Darsép?”
“Nya hayang atuh Bi.”
“Dupi, Abah?”
“Puguh wé.”
“Manéh Ya?”
“Ya.”
“Diran?”
“Aya doran dina kapal, Diran ogé hayang apal.”
“Tah kadéngé Ujin. Si Yaya jeung si Diran gé harayangeun nyaho. Ku kituna Bibi teu téga nerangkeunana…..!”
“Haaaar….naha?”
“Tujuhwelas taun ka luhur, Ujin!”
“Ari moal diterangkeun mah atuh naha bet dicaritakeun. Bi?”
“Apan manéh ngarah tatanya.”
“Ari pangna hayang ditanya?”
“Apan Bibi ngarah nyarita.”
“Hahahaaa……”
“Atos Bi, geura uih ombéh deui ka dituh, kalah beuki lieur. Éta mah sarua jeung dongéng Aki manéh Darsép nu saur si Bah Adun jero alias pikiraneun téa!”
“Bisa jadi Jin. Cobi ku Abah pesék kinten-kiten naon tah palasipah tina carita lucu pun aki téh?”
“Oh enya pikiraneun Sép. Lamun dipikiran deui kalakuan jelema mah sok anéh-anéh, nandakeun kahirupan dunya mah wungkul kaulinan sapertos dawuhan Gusti, mangkahadé katipu.”
“Duh, jero deui waé, Bah. Maksadna?”
“Enya siga jelema neundeun bangku di tengah jalan ti peuting terus diteundeunan patromak. Aya nu nanya, keur naon nyimpen bangku di tengah jalan? Dijawab, keur nyimpen patromak, naha  nyimpen patromak? Bisi bangku kadupak kunu ngaliwat. Saliwat mah siga bener éta omongan téh, tapi lamun dipikir deui éta téh pagawéan jelema teu cageur, teu pupuguh nyimpen bangku di tengah jalan. Ditundaan patromak da bisi kadupak kunu ngaliwat.”
“Teu cageur Bah?”
“Nya heueuh Ujin da jelema cageur mah moal  nyimpen bangku di tengah jalan da ngahalangan jajalaneun.”
“Leres, Bah, kahartos.”
“Tah siga béja nu haneut kénéh pisan. Manahoréng nu maténi hakim téh pamajikanana sorangan nyéwa pembunuh bayaran. Kasang tukangna cenah dendam duméh korban sok salingkuh”
“Kitu Bah? Nu urang Médan téa nya?”
“Enya Jin. Éta téh teu béda tina kaulinan humor téa, siga bener ku cara maténi baris ngupahan kanyeri haté. Mun ditanya naha maténi salaki? Jawabna baning ku cinta. Naha mikacinta? Apan méh maténi……sidik kaulinanana nya?”
“Leres Bah.”
“Nu matak kudu arati-ati bisi kapangaruhan kaulinan dunya.”
“Tah kitu Bi. Ngartos?”
“Ngarti lah Ujin.”
“Diran, ilaing ngarti?”
“Ka sawah eujeung Ceu Narti, aya leutak na awakna. Berekah uing gé ngarti, nu matak entong ditanya.”
“Si gejul, mani embung ditanya. Manéh Ya?”
“Yaya mah kakara paham sabada ada yang mayar.”
“Hahahaa….keukeuh Ujin kudu aya pamayar.”
“Enya Darsép lebokeun tétélo pisan si Sarya mah. Tah da ayeuna mah tos ngartos sok Bi terangkeun OTT téa nu pelem na usum tiris téh.”
“Jéh aya si Diran jeung si Yaya Ujin. 17 taun ke atas.”
“Enya tong tarik teuing wé nyaritana Bi.”
“Atuh moal kadéngé meureunan Ujin!”
“Ngaharéwos wé, sok ka dieu.”
“Enya sok kadieukeun ceuli manéhna!”
“Hahahaaaaa…………..bener Bi. Bener pelem pisan OTT kitu  usum tiris mah.”
“Naon cenah Jin?”
“Teuing Darsép!”
“Haaaar, itu geura. Ari bieu seuri ku naon?” 
“Ku sungut seuri mah Darsép, moal enya ku tuur.” (lajengkeuneun) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas