O T T (3)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“DITANYA sabener-bener, manéh mah Ujin!”
“Baé wé atuh Darsép.”
“Baé-baé da heneg kana angen.”
“Sukur wé heneg kana angen mah. Coba mun heneg kana punduk tada teuing dewolna……..!”
“Ah teuing siah Surjin.”
“Tuda Bi Rahina teu ngabéjaan uing mah seuri kitu téh dikira-kira wé…..”
“Nya teu nanaon lah Surjin da uing gé bga OTM.”
“OTT atawa OTM, Darsép?”
“OTM, Jin!”
“Pan judulna gé OTT, naha los-los kana OTM manéh téh?”
“Taya halanganana Surjin da OTM gé aya, malah leuwih seru jeung matak wirang, kaalaman ku Mang Adul, euy!”
“Nu bener satéh Darsép?”
“Bener, Jin.”
“Sok atuh geura dongéngkeun naon maksudna OTM nu kaalaman ku Mang Adul téh? Mang Adul OTM alias otak miring? Teu kira-kira!”
“Lain, lain OTM otak miring, Jin.”
“Ari enggeus naon Darsép?”
“Nya terangkeun heula OTT nu ceuk Bi Rahi, naon?”
“Itu geura kalah malikan deui.Pan éta mah urusan Bi Rahi. Naon cenah OTT téh Bi?”
“Sok terangkeun heula mah OTM!”
“Pada-pada gejul Bah. Kudu dikumahakeun ieu dua mangkeluk Darsép sareng Bi Rahi? Laporkeun waé kitu ka lebé titah dikawinkeun?”
“Satuju Bibi mah mun kitu téh méh aya OTT.”
“Hahahaaa…….!”
“Keun waé embungeun nerangkeun mah Jin, antepkeun da Abah gé boga OTH!”
“Haaar….itu geura kalah nambahan, OTH cenah.”
“Naon OTH téh Bah?”
“Terangkeun heula naon OTT jeung OTM, Jin.”
“Sok terangkeun Bi, Darsép ngarah si Abah nerangkeun OTH.”
“Nya terangkeun heula mah OTH.”
“Hih, kalah beuki pabeulit paturegeng atuh moal bérés-bérés kaya kieu mah. Naon héséna balaka satarabasna. Diran manéh boga? si Bi Rahi boga OTT, si Darsép boga OTM, si Abah boga OTH. Manéh boga naon?”
“Meuli koran ngan salawé, Diran gé boga OTW.”
“Itu geura. Enyaan ngaharajakeunana téh. Manéh boga  nyah Sarya?”
“Nya aya Kang Ajan. Ngan masalahna…..”
“Masalahna naon Sarya?”
“Masalahna pamayarna sabaraha? Mayarna mahal, akan Yaya katakan. Mayarna handay mah kagak ah, matak jangar kana pantat.”
“Kana sirah mureunan, Ya?”
“Nya, matak jangar kana taktak.”
“Sirah!”
“Nya, matak jangar kana ……baraya palangkakan.”
“Naon baraya palangkakan téh Sarya?”
“Ada, ajah!”
“Hahaaa……!”
“Geus ah moal ngomong deui, itu ieu euweuh nu balég. Balik aing mah.”
“Hahahaa….ké lanan Jin. Sabar.”
“Sabar-sabar, Darsép! Sok atuh terangkeun naon OTM ceuk manéh?”
“Enya Jin si Mang Adul téh kawiwirangan sabab keuna ku OTM. Tapi teu bisa mungkir da mémang kanyataanana kitu.”
“Kitu kumaha?”
“Enya kitu kacangkalak basa OTM.”
“Tah peresis siga si Ipid Sép. Si Ipid gé kawiwirangan sabab kacangkalak ku OTH.”
“Kumaha lalakonna Bah Si Ipid keuna ku OTH?”
“Enya kitu wé siga ceuk si Asép, Jin. Kawiwirangan duméh kacangkalak ku OTH.”
“Muhun, kumaha?”
“Naonana?”
“Sumuhun OTH-na, Bah?”
“Naon cenah Sép?”
“Hahaaa……..!”
“Karunya bisi si Ujin ceurik Sép, sok terangkeun naon nu dimaksud OTM ku ilaing téh?”
“Siap Bah lah tapi sateuacanna abdi nerangkeun naon OTM. Saéna mah Abah heula nerangkeun naon OTH.”
“Naha?”
“Jéh, piraku abdi kedah mayunan sepuh.”
“Heug atuh ari kitu mah. Nu dimaksud OTH téh lain OTM, lain OTW, ogé OTT.”
“Naon atuh Bah?”
“Ngarah lalauasa urang jelaskeun isukan, Jin!”
“Hahahaa…..!” (lajengkeuneun) **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas