Usum Raja (2)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“NAHA atuh Bibi jol percanten waé?”
“Nyéta pan ngaku raja. Saha nu teu percaya ka raja jelema terhormat, Ujin. Raja mah diukna gé…..”
“Ku bujur nya Bi?”
“Tah geuningan manéh ngarti Ujin.”
“Dupi Bibi calikna ku naon?”
“Nya sarua wé ku bujur, Ujin.”
“Jadi Bibi gé raja nya? Uing raja, si Abah raja, si Darsép raja, si Diran raja, si Yaya raja……..!”
“Tong sagawayah ngaku raja Ujin, hayang dicangkalak?”
“Jéh, apan ceuk Bibi tadi raja mah calikna ku bujur, pan urang-urang gé sarua diuk mah ku bujur lain ku tuur. Bédana téh bujur uing mah seungit bujur Bibi mah …….”
“Sarua sungit Ujin….!
“Hahaaaa…….embung wé disebut bau hangseur mah!”
“Ah siah bet bau hangseur. Poho ngomong Ujin. Maksud Bibi téh raja mah diukna dina korsi gading gilang kancana. Tah ari manéh mah diuk dina korsi butut gilang tumbila…..”
“Hahaaaa….!”
“Ni kitu si Bibi! Tapi da mémang leres padahayang janten raja mah nya Bah?”
“Enya Jin sabab pada ngahurmat téa, boga kakawasaan, rahayat tunduk, jeung kaonjoyan-kaonjoyan séjénna. Tapi nu embung gé aya padahal sidik manéhna téh pangéran di karajaan beurat beunghar, beunang disebukteun karajaan sadunya sahenteuna bahasana sumebar ka sakuliah dunya.”
“Nu leres Bah?”
“Enya, Jin.”
“Enya kumaha Darsép?”
“Enya lain jaman baheula Jin, ieu mah jaman ayeuna aya nu embung ilubiung di karajaan hayang jadi rahayat biasa.”
“Enya saha? Si Diran atawa si Yaya, Darsép?”
“Lain satéh Surjin! Karajaan ti mana horéng si Diran jeung si Yaya?”
“Apan heueuh karajaan sisindiran si Diran mah, si Yaya karajaan ngacaprak!”
“Hahaa….”
“Gagabah nyacampah ka sayah raja ngacaprak! Can apal ka sayah?”
“Hag siah Ujin si Yaya ngamuk. Sok ka dinyah lawan Ya!”
“Heureuy atuh satéh Sarya, kitu-kitu waé mani ngulit bawang manéh mah”
“Da kagak nyaman kana manah Anda katakan sayah raja ngacaprak padahal Anda raja…..?”
“Raja naon si Ujin Ya?”
“Raja mamasna galak, ngagalaksak sagala kababad, aya hayam, aya gajah, aya badak, aya bayawak, ka cakcak-cakcak kaasaan!”
“Hahaaaa…….!”
“Na satéh Sarya mani saheuayna nyarita. Enyaan ieu mah kudu dilaporkeun ka raja.”
“Ka raja mana Ujin?”
“Ka Rajamandala Bi, dikunclungkeun ka Citarum.”
“Hahaha…”
“Leuh karunya atuh Ujin.”
“Bonganna tuda Bah. Ké, saha Bah nu alimeun jadi raja jaman ayeuna téh?”
“Pangéran Harry jeung bojona Meghan apan ceuk béja cenah undur ti karajaan Inggris milih jadi rahayat biasa.”
“Oh kitu Bah.”
“Enya Jin. Jadi teu kabéh jelema hayang jadi raja, aya nu embung gé.”
“Padahal raos nya Bah?”
“Ngeunah ceuk nu nenjo saliwat mah, tapi ceuk nu ngalaman di balik kangeunahan téh aya tanggung jawab nu gedé. Raja pada ngugung-ngugung, diuk dina korsi gading gilangkancana, tapi imbalanana kudu merhatikeun rahayat.”
“Leres Bah, ulah siga Kang Modi hayang ngeunahna waé.”
“Kang Modi Darsép?”
“Enya Jin, kitu-kitu gé manéhna téh raja, ngan nya kitu rajana hayang ngeunahna wungkul.”
“Raja nyah Kang Mofi téh? Heueuh Kang Modi salakina Ceu Titi?”
“Enya éta, Jin.”
“Raja ti mana horéng satéh Darsép unggal poé luntang-lantung.”
“Raja, Jin. Tapi lamun teu nyaho sirsilahna mah nya moal percaya.”
“Na aya sirsilahna Raja Modi téh Darsép?”
“Nya aya.”
“Sok atuh terangkeun!”
“Heug Jin, tapi isukan wé nya ayeuna mah uingna lapar rék gelut heula.”
“Lapar ngadon gelut satéh Darsép?”
“Gelut jeung piring, Ujin!”
“Hahaaa….!” (lajengkeuneun) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas