Usum Raja (3)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“Enggeus gelut téh Darsép?”
“Saha nu gelut ari manéh Ujin?”
“Cenah manéh kamari lapar rék geut heula?”
“Oh enya, enggeus Jin.”
“Wareg nyah?”
“Puguh wé.”
“Uing mah teuing caman-cémén kana dahar téh.”
“Nya heueuh da manéh mah kana dahareun nganggap kabogoh. Ari kana dahareun kudu nganggap musuh. Siga uing kamari pan nyebut rék dahar téh gelut sabab mémang ngagelutan mah ka musuh. Sabalikna lamun nganggap dahareun kabogoh nya moal aya napsu kalah caman-cémén kawas manéh!”
“Bener Sép, pan sok aya sesebutan napsu makan.”
“Tah déngékeun Jin kasauran si Abah, napsu makan cenah. Jadi mun dahar hayang napsu nya kudu disebut gelut. Anggap sangu téh jelema nu teu pupuguh ngabekok irung manéh nu keur ngalamun.”
“Bener nya mun kitu carana mah bakal napsu.”
“Nya heueuh. Ari manéh mun keur dahar nganggap naon ka sangu?”
“”Si Mimin, Darsép.”
“Terus kumaha?”
“Nyaéta, karék antel kana biwir gé geus karunya, tungtungna teu tulus.”
“Da éta nganggap sangu si Mimin téa meureunan nya?”
“Euweuh dengeunna satéh Darsép! Jaba alo nu léhona sagedé léntah ungsrak-ingsreuk nyampeurkeun.”
“Hahaaaa……..!” sareuri.
“Kumaha perkembanganana perkawis raja-raja téh Bah?”
“Kalah tinggoréhél ning barudak, Bi.”
“Kitu Bah?”
“Enya, Jin. Di Jateng, di Bandung, di Tasik gé horéng aya…..”
“Euleuh, kutan téh leres pisan nya mani pada hayang jadi raja, jadi sultan.”
“Tuda ngeunah jadi raja mah, Jin. Pantes rék pada hayang ogé.”
“Leres Bah, sok Darsép geura dongéngkeun sarsilah Raja Modi téh?”
“Saha nu nyarita Raja Modi, Surjin?”
“Pan manéh kamari nyarita. Pan ningan saur si Bah Adun téh jadi raja téh ngeunah ceuk nu nénjo saliwat mah, tapi ceuk nu ngalaman, di balik kangeunahan téh aya tanggung jawab nu gedé. Raja pada ngugung-ngugung, diuk dina korsi gading gilangkancana, tapi imbalanana kudu merhatikeun rahayat.”
“Terus ceuk manéh téh, leres Bah, ulah siga Kang Modi hayang ngeunahna waé.”
“Terus uing nanya ka manéh, Kang Modi Darsép?”
“Dijawab ku manéh. Enya Jin, kitu-kitu gé manéhna téh raja, ngan nya kitu rajana hayang ngeunahna wungkul.”
“Uing nanya deui, raja nyah Kang Modi téh? Heueuh Kang Modi salakina Ceu Titi?”
“Dijawab ku manéh, enya éta, Jin.”
“Raja ti mana horéng satéh Darsép unggal poé luntang-lantung,  ceuk uing téh kamari.”
“Ceuk manéh, raja, Jin. Tapi lamun teu nyaho sarsilahna mah nya moal percaya.”
“Tah sok ayeuna terangkeun sarsilahna kumaha, Darsép?”
“Oh enya bener uing nyarita kitu. Kieu sarsilahna mah, Jin,” ceuk si Asép bari derekdek nyarita cenah Ceu  Titi nanya ka Kang Modi  saréngséna sapatemon.
“Kumaha A, raos?” tanya Ceu Titi.
“Raos, pelem kabina-bina. Memuaskan luar dalam,” témbal ka Modi.
“Tah upami leres raos mah kedah getol ngala artos supados langkung raos,” ceuk Ceu Titi.
“Terus, Darsép?”
“Nya éta batan nurut mah kalah ngaringkuk, bener ceuk manéh katingalina Kang Modi téh purah luntang-antung, tapi ari ngeureuyeuh di enggon mah taya kaseubeuh.”
“Heueuh naha atuh jelema kitu patut disebut raja, Darsép?”
“Raja Ujin, raja téga!”
“Hahahaa…..heueuh, nya! Raja lebokeun peureup.” (lajengkeuneun) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas