Usum Ulah (4)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“ALUS wé digégél ucing mah panuju lah!”
“Naon nu alus digégél ucing téh Bi?”
“Heueuh manuk inguan manéh nu endogna ngajedog waé teu megar-megar, Ujin.”
“Hahaha…..!”
“Atuh meureun si Mimin ceurik, Bi Rahi?”
“Jadi embung nyah digégél ucing, Ujin?”
“Nya embung atuh.”
“Naha?”
“Nyeri!”
“Nya ari embung digégél ucing bisi nyeri mah, sok atuh urang gégél ku Bibi, dijamin moal nyeri!”
“Hahaaaa…….!”
“Sok ka mana karep wé ah si Bi Rahi mah. Tah gégél nu si Darsép, buntung-buntung ka dinyah!”
“Si, cabok ku aing Surjin.”
“Daripada digégél maung?”
“Hahaaa…..!”
“Nuju sakieu rariweuhna mikiran korona, sok aya-aya wé nya Bah nu mancing di air keruh.”
“Ari kitu kumaha, Sép?”
“Sumuhun maos dina visi.news cenah di Rumah Sakit Pagelaran Cianjur aya nu maok masker tangka 200 dus langkung.”
“Oh, enya bener Sép. Abah gé maca. Teu boga pikir rangkepan tah bangsat téh.”
“Kanggo naon nya?”
“Kanggo sambeleun Jang Ujin atanapi kanggo coél sambel masker mah.”
“Maksud uing téh Bi Rahi, naha keur pakéeun sorangan duméh kasieunan korona heug teu boga duit keur meuli masker nya saterusna puak-paok. Naha keur jualeun ngarah bati gedé. Kitu tah Bi!”
“Oh..kitu Ujin. Nya teuing atuh coba tanyakeun ka bangsatna langsung ngarah jéntré jawabanana.”
“Hahaaa….!”
“Tanyakeun wé ku Bi Rahi.”
“Nya lebah dinyana mah Jin berbagai kemungkinan bisa waé jadi motifna. Ngan nu jéntré mah jelas ngarugikeun keur nu mikabutuhna, pangpangna nu gering kakeunaan virus korona.”
“Dupi nu teu gering Bah?”
“Ceuk dokter gé masker mah keur nu gering lain keur nu séhat. Jadi nu séhat mah teu kudu maké masker.”
“Barudak sakola sarurak deuih, Bah!”
“Haaaaar….naha surak ku naon pan Persib geus teu maén, malah latihanana gé disetop heula da apan Liga 1-na gé disetop. Para pamaén sina baralik heula.”
“Sanés nyurakan Persib, Bah!”
“Japati meureunan Darsép?”
“Lain, Jin.”
“Oh enya nyurakan nu nguseup meunang sendal capit, Sép?”
“Sanés, Bi!”
“Nyurakan naon atuh, Sép?”
“UN dibatalkeun, Bah.”
“Oh…enya kuduna mah bulan Maret jeung April téh barudak geus nyanghareupan UN atawa Ujian Nasional. Alatan keur ngungkulan korona, nya Kemendikbud jeung DPR sepakat yén UN diteuayakeun keur taun ayeuna.”
“Atoh meureunan nya barudak téh euweuh UN.”
“Kana kitu Jin da nu kaalaman ku urang ningan, nya kitu deui kolot urang, rék nyanghareupan UN téh mani paranas tiris, malah asa teu béda jeung nyanghareupan virus korona siga kiwari.”
“Heueuh bener Darsép. Generasi urang mah ngalaman nya UN téh.”
“Ah teu bener, dak.”
“Teu bener kumaha ari Abah?”
“Teu bener da Abah mah teu ngalaman. Tapi teu burung hirup sakola teu di-UN-an ogé….”
“Nganggo ujian naon atuh jaman Abah?”
“Ujian biasa wé Jin.”
“Nya hébat kénéh aki uing. Ujian biasa henteu, ujian UN komo.”
“Naha Darsép?”
“Da teu sakola.”
“Gélo!”
“Tapi najan teu sakola aki uing mah Jin teu burung…..”
“Teu burung naon Darsép?”
“Huntuna teu burung ompong, teu nyésa hiji-jhiji acan.”
“Hahaaa……!” (lajengkeuneun) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas