Usum Ulah (5)

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

 

“SEUEUR lalakon tina korona téh nya Bah?”
“Enya Jin, tinggoréhél pirang-pirang lalakon nu kajaba umumna pikasediheun téh teu kurang-kurang nu pikaseurieun nu ka dituna mah nya angger wé pikasediheun pikaketireun.”
“Leres Bah éta sadayana nyoko kana sarwa ulah nya Bah.”
“Enya Sép teu salah lamun disebutkeun usum ulah téh.”
“Ulah kaluar ti imah, hartina kudu caricing di imah.”
“Maksadna sangkan apa Bah?”
“Beu si Sarya karék ngomong tas ti mana waé atuh satéh? Pan ngahaja manéh sina manggung di grup Heuras téh sangkan ngocoblak.”
“Ah, da tara nampa bayaran Yaya mah…..”
“Nya engké bayaranana mah lamun Yaya loba ngocoblak. Lamun teu ngocoblak mah nya moal aya.”
“Nya maksadna apa jalma-jalma jangan jaralan-jalan?”
“Pan ayeuna téh keur usum sasalad korona Ya. Lain ulah jaralan-jalan waé tapi ogé ulah hirup lodrok, ulah padeukeut jeung batur alias kudu ngajaga jarak sangkan kasakit balukar virus korona teu nerekab deui. Paham?”
“Pahamna mah paham ngan…..”
“Ngan naon deui Sarya?”
“Ngan pamayarna mana?”
“Hahaaa…..”
“Mani kaduhung diajak ngomong aingah si Sarya. Tingali tuh si Diran bageur caméot teu ngomong-ngomong. Geus béak sisindiranana, Ran?”
“Tong diajak ngomong si Diran mah Jin, karunya.”
“Na ku naon Darsép?”
“Nyeri huntu cenah.”
“Na nyeri huntu ku naon?”
“Nya ku huntu nyeri huntu mah moal enya ku bujur Ujin!”
“Hahaaa….!”
“Di luar nagri mah lalakon korona téh matak kapiasem Bah.”
“Na kumaha kitu Sép?”
“Sumuhun maos berita cenah di Austria aya Désa namina Désa Korona….”
“Alah siah, kumaha atuh?”
“Nyaéta cenah Jin aya maksud rék diganti da meureunan ari tetep ngaran Korona mah bisi pajahkeun di éta désa ayana bibit buit virus korona keur mah eukeur éta désa téh jugjugan para turis.”
“Enyaan nya ngababuk sagala-gala?”
“Bener Jin. Tapi aya deui nu matak kayungyun ku ayana korona téh, barudak.”
“Kayungyun kumaha Bah?”
“Enya aya dua nagara tatanggaan, tapi paraséa waé.”
“Nagara mana Bah?”
“Israel jeung Paléstina Jin.”
“Oh enya leres Bah, teras ayeuna kumaha kitu?”
“Tah ayeuna mah alakur, silih bantu silih rojong.”
“Ku tarékah naon cenah Bah?”
“Heueuh ku si korona barudak.”
“Oooh…kitu, pada-pada sieun katépaan meureunan nya paséana dieureunkeun heula. Ké, korona geus euweuh der deui paraséa, hahaaaa…..”
“Nya mudah-mudahan mah sing terus daméy Jin, najan korona geus euweuh gé.”
“Leres Bah kedah kitu, ulah kawas Bi Tisna jeung Ceu Hilan.”
“Na kumaha kitu Darsép?”
“Paraséa di tengah jalan, Jin. Jol jelema ngaliwat paséana eureun heula. Der deui paraséa. Aya deui jelema ngaliwat, genjatan senjata heula. Kitu jeung kitu wé. Nepi ka dina hiji waktu datang si ranggaék domba bogana Haji Mukti téa ngaliwat ka dinya.”
“Genjatan senjata heula nyah Darsép?”
“Nyaéta kalah beuki ragot Jin. Éta mah si ranggaék, jol jebrod, jebrod wé neunggaran bujur Bi Tisna jeung bujur Ceu Hilan, bari pok ngomong, ‘Teu ngeunah aing, ari jelema ngaliwat areureun heula paséa, ari aing datang kalah beuki ragot!”
“Hahaaaa……minggeus siah Darsép, mani kabina-bina ngabohong téh.” (réngsé) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas