Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “MANI teu kira-kira si Bi Rahi mah, ih!” “Teu kira-kira kumaha, Ujin?” “Éta rék nyium uing ku bedog, atuh meureun songhék.” “Hahahaaa…..” “Embung nyah dicium ku biwir bedog, Ujin?” “Nya embung atuh da nyeri.” “Nya teu nanaon ari embung dicium ku biwir bedog mah, yeuh […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “ASLI cenah Bah!” “Naon téa Jin?” “Sumuhun artis anu 19 detik téa, cenah saur ahlina asli lain jijieunan alias lain sakadar mirip pemeran dina vidéo nu sumebar dina médsos téh.” “Alus wé Jin ngarah seger lalajona.” “Darsép onaman mani dohot kanu porno téh…..” “Na maksud […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “LEBOK ka dinyah, Darsép!” “Naon téa, Jin?” “Naon téaaa….Pan kamari ceuk si Bah Adun, enya Sép. Alatanana mah nya tina kejemna nu ngajalankeun pulitik, lain pulitikna, di antarana ku omongan nu asal pok nu ceuk ilalaing mah asbun. Asbun téh asal bunyi lin?” “Ceuk uing, […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “GÉNJLONG, nya Bah?” “Ngeunah Jin. Komo jeung sangu haneut karo lauk asin sambel ledok mah.” “Naon nu ngeunah téh Darsép, jol celengkeung ngomong, asbun pisan!” “Ongkoh nanyakeun, dijawab kalah nyarékan manéh mah asbun pisan Ujin!” “Hadeuh, geus garéték yeuh peureup. Nya heueuh atuh ari batur nanya […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “UJIN jeung mirip Ujin éta téh béda. Kumaha maksadna Bah?” “Naon téa, Jin?” “Abah onaman géhgéran nurutan Si Darsép. Sumuhun pan saur Abah kamari, enya Jin. Hal-hal nu can jelas duduk perkarana mah ulah waka togmol diomongkeun, bisi lain. Sabab lamun gagabah nyarita nya bisa […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “GEUS der deui waé nya Bah?” “Tapi di batur, Jin.” “Naon di batur téh Darsép? Angger manéh mah ari geus nyiap téh.” “Nyiap naon Ujin? Pan sidik uing mah keur diuk di dieu lain keur tumpak mobil atawa motor.”” “Éta huntu. Uing nanya ka si […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “TEU balég pisan manéh mah Darsép.” “Naon téa Jin?” “Naon téa? Éta sisindiran? Ceuk manéh kamari, aya roda di tanjakan, katinggang ku pangpung jéngkol. Aya randa gogoakan, katingggang ku hulu cangkir!” “Hahahaaa…..!” “Teu balég lebah manana Ujin?” “Nya teu balég atuh satéh moal enya tina jéngkol […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “TOS dugi kana debat nya Bah?” “Naon téa Jin?” “Sumuhun, pilkada.” “Oh…enya Jin. Para calon bupati diabenkeun di payuneun halayak jang nerangkeun program-program nu baris dilaksanakeun lamun kapeto jadi bupati.” “Mani rupi-rupi nya Bah?” “Maké rupa-rupa sagala, Ujin!” “Naaa…satéh Darsép? Ateul wé teu mairan omongan batur […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “NAON nu dipeungkeurkeun téh Bi?” “Na kumaha kitu Ujin?” “Jéh, pan ceuk uing kamari, janten nalika kampanyeu mah program téh kedah diheuraskeun nya Bah?” “Puguh wé Jin, saur si Abah.” “Diheuraskeun téh keur lalaki Ujin, ceuk Bibi kamari.” “Ari awéwé, Bi, tanya uing téh?” “Dipeungkeurkeun, ceuk […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “TEU ramé ayeuna mah nya?” “Keprok hayang ramé mah Ujin.” “Angger, moal ramé, Darsép.” “Naon nu teu ramé téh Ujin?” “Kampanyeu pemilu, Bah.” “Oh…pilkada Jin? Enya sakeudeung deui urang Kabupaten Bandung jeung daérah séjénna pancegna mah tanggal 9 Desember 2020 rék marilih calon pamingpin daérahna, […]