1

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “AYA-aya waé atuh si Komod.” “Na kumaha kitu, Jin?” “Heueuh apan ceuk manéh kamari, nanaonan ari manéh Komod asup ka kamar mandi batur? tanya RW.” “Ceuk si Komod, nuju néangan Pa RW, néangan ucing da sidik asup ka kamar mandi Nyi Anih. Tapi ningan teu […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NU euweuh téh naon Darsép?” “Naon téa Jin?” “Heueuh pan ceuk manéh kamari, da teu kabéh nu néangan cilaka tapi salamet atawa untung atuh Ujin. Lolobana mah nu néangan cilaka, buahna nya cilaka siga si Komod.” “Ceuk uing, si Komod Darsép?” “Enya Jin, ceuk manéh […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NÉANGAN picilakaeun manéh mah Ya.” “Naon téa Jin?” “Heueuh kamari Darsép ceuk si Yaya téh ning, tah sabada ngadahar martabak sabalad-balad, kakara bakal nandasa Kang Ajan.” “Hahaaa…..” “Alus Ya lah tuman teuing, ceuk manéh téh. “ “Ah siah Darsép, ceuk uing.” “Ku naon nandasana Ya? […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “TEU kira-kira manéh mah Diran!” “Naon téa, Ujin?” “Éta ningan kamari Darsép, ceuk Si Diran, ka Banjaran ka Cililin, tikerelep nyeri hulu. Nya Diran mah yeuh Kang Ujin, sok resep néangan palu.” “Ceuk uing, keur naon palu, Diran?” “Ceuk si Diran, ka Panjalu ngadon ulin, aya […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “MANI hésé.” “Naon téa Darsép?” “Néangan HP nu aya kulkasan, Jin.” “Hahahaa….” “Kitu da jelema lieur mah nu lain-ain wé nu dtéangan téh. Nya moal aya atuh Darsép, rék di mana nyimpenna?” “Ngahaja, Jin. Enya ngahaja ngarah euweuh. Sabab lamun enya aya mah geus moal kabedag […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “KABINA-BINA si Darsép ngagogoréng uing.” “Ngagogoréng kumaha Ujin?” “Pan kamari saur si Abah Adun, enya Jin. Duanana gé tinemu hasil jeung kamerdékaan alatan hijrah.” “Ceuk uing, merdéka alatan hijrah Bah?” “Enya Jin, picontoeun urang saréréa, saur si Abah téh.” “Leres Bah picontoeun. Mun si Ujin […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “NYA heueuh atuh Darsép.” “Naon téa Ujin?” “Ceuk manéh kamari, mung nya kitu buktosna mah seueur nu ngahartikeun merdéka ku hirup bébas. Koruptor taya reureuhna, batan eureuh mah kalah beuki maceuh. Panjara pajejel ku jelema jahat.” “Enya Sép, lain turutaneun tatéh, saur si Bah Adun.” “Ceuk […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “BUDAK-BUDAK ari manéh Sarya?” “Na kumaha kitu Bi?” “Apan kamari ceuk Bibi téh Ujin, maké euweuh sagala Sarya? Nya aya atuh!” “Ceuk si Si Yaya, nyaan Mamah Raha aya manahan?” “Nya aya, Sarya, témbal Bibi.” “Ceuk si Yaya, tandana Mamah Raha aya manahan, pasrahkan dada […]

  Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “KURUD atuh, Bi.” “Naon nu dikurud téh Ujin?” “Apan saur Bibi kamari. Heueuh Ujin. Ari Bibi geus aya di luhur lalaki nu di harandap bari taranggah tinggorowok, jabrig-jabrig cenah.” “Ceuk Ujin, naon nu jabrig téh Bi?” “Saur Bibi, surabi Bibi meureunan Ujin da harita téh […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MERDÉKAAAAA……..!” “Beu, mani ngareureuwas si Ujin.” “Punten Bah, Ujin nuju sumanget Mérah Putih alias ngumandangken merdéka.” “Enya kudu kitu nonoman Indonésia mah, kudu héroik, gedé kawani.” “Leres Bah pan ayeuna téh ping 17 Agustus nya, poé miéling kamerdékaan RI nu ka-75.” “Ari RI aya sabaraha […]