Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI teu kira-kira si Surjin!” “Teu kira-kira kumaha Darsép?” “Bedog seukeut nu meunang FaceApp rék dikadékkeun kana sirah uing!” “Ari enggeus kudu ka sirah saha, sirah si Diran? Daék teu dikadék sirah Diran?” “Tatangga padeukeut imah, ka sawah ngagiring munding. Nya mangga badé ngadék mah, […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “ARI manéh cageur Darsép?” “Na kumaha kitu Ujin?” “Batur-batur nu di-FaceApp téh beungeut, ari ieu bujur!” “Hahaaa…..” “Enya nyah jadi seungit Sép?” “Naon téa, Bi?” “Naon kénéh waé, éta bujur sanggeus di-FaceApp enya nyah hitut jadi seungit?” “Seungit ceuk nu sedepeun mah Bi.” “Saha nu […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “Deudeuh teuing Abah.” “Deudeuh teuing kumaha Jin? “Sumuhun ningan saur Abah kamari, enya lebah dinyana mah Sép urusan manéhanana. Tapi cik tingali heula nu ditawaran téh saha. Nawarkeun obat kuat ka aki-aki bari ngabibita némbong-némbong potrét awéwé jorang mah kalah matak nyeri haté.” “Teras ceuk […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “RUPA-rupa pisan nya Bah?” “Puguh wé da teu rupa-rupa mah matak bosen, Jin. Sok wé rasakeun ku ilaing mun deungeun sangu téh sarapan jeung endog, ngawadang beurang jeung endog, soré jeung endog deui, piraku teu bosen.” “Abah onaman, nya enya atuh. Tapi da abdi mah […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SIDIK pisan teu cageurna téh si Sarya.” “Teu cageur kumaha Ujin?” “Heueuh kamari pajah téh, kalah ngabadagan, nabrakna ngagancangan kawas kapal na awang-awang, lantas na baham barang Bapa aya caah dahsyat nabrak awak Yaya…..” “Hahaaa…..” “Dipercaya teuing si Sarya Ujin sidik pisan teu warasna.” “Bah […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SIDIK pisan éta mah teu tanggung jawabna téh nya.” “Naon téa Ujin?” “Heueuh kalakuan si Opid, pajah téh muru ngeunah.” “Tah nu kitu nu disebut ngeunah Opid teu ngeunah Inah téh, Ujin.” “Ngeunah Éhé teu ngeunah Éon panginten, Bi. Kacapangan di lembur urang nu ngagambarkeun […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “ATUH naha ibu-ibu téh nya mani téga.” “Téga kumaha, Jin?” “Sumuhun mani teu malésér lipen setip gara-gara korona? Padahal mah nganggo wé keur nu di bumi.” “Tuda teu enjoy Ujin dangdan sataker kebek ukur keur nu di imah mah, angot jaman now.” “Kumaha tah Bah?” […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “NAON nu kudu disidik-sidik téh Bi?” “Na Bibi titah nyidik-nyidiik nyah Ujin?” “Apan saur Bibi kamari, rincik-rincang rincik rincang, aya londok dina bilik. Sidik pisan-sidik pisan, sok nu bibi sidik-sidik. “Hahaha….” “Oh éta Ujin. Nya puguh wé wajib disidik-sidik bisi matak cilaka malum ayeuna keur […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “RINCIK rincang-rincik rincang, mawa hoé nu Ki Anén, sidik pisan sidik pisan ayeuna téh poé Senén!” “Éta si Diran nyanyahoanan.” “Nyanyahoanan kumaha Jin?” “Ujug-ujug ngabalakan nyarita, pan biasana gé uing heula Darsép.” “Nya keun waé atuh Jin da bener.” “Bener kumaha Darsép?” “Heueuh bener sidik […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “TEU nanaonlah hayang si Mimin mah asal daék dicabok pleus bekok teu ereun-eureun, Darsép!” “Hahaha….!” “OK Jin, pék rék dicabok teu eureun-eureun bari dibekok gé.” “Bener?” “Enya, asal dicabokna ku biwir si Mimin.” “Hahaa….!” “Teu nanaonlah Darsép, biwir si mimintulna alias ku puhu kampak. Daék?” […]