Herdi Pamungkas Lalakon Sangkuriang Nyaleg, karangan Herdi Pamungkas mangrupa carita rékaan nu jauh tina kanyataan. Boh ngaran tokoh atawa tempat sadayana fiktif. Ieu carita diserat tujuannana taya sanés lintang ti hiburan. SAKUR nu dipikahayangna dicumponan. Taya nu dipondah, ngaranna gé ka beubeureuh. Ngan anu matak hélok waktu diajak ka balényungcung […]