Sangkuriang Nyaleg (70)

Silahkan bagikan

Herdi Pamungkas

  • Lalakon Sangkuriang Nyaleg, karangan Herdi Pamungkas mangrupa carita rékaan nu jauh tina kanyataan. Boh ngaran tokoh atawa tempat sadayana fiktif. Ieu carita diserat tujuannana taya sanés lintangti hiburan.
  • Lalakon Saméméhna, “Apalkeun beungeut kuring, Mang. Ulah poho éngké pilih kuring omat! Tah, ieu gambar partéyna! Omat dulur tatangga béjaannya.”

“MANGGA, Juragan. Nuhun,” omong tukang parkir.

Langsung leumpang miheulaan supir muru gang nu brasna ka imah kontrakan Sangkuriang.

“Juragan, naha nganggo dipasihan artos sagala?”

“Geus, teu kudu nanya! Can ngarti kénéh sakitu geus lila babarengan jeung kuring?” jawab juragan.

“Naonnya?” nepak tarang.

“Mikirna ulah lila teuing! Urang kudu buru-buru manggihan Sangkuriang!” omongna.

“Siap, juragan! Tapi, ke naon tadi téh nya, Gan?”

“Acan anggeus kénéh mikirna, Pir. Ceuk kuring gé ulah dipikiran! Burukeun anggur leumpang!”

“Siap, Gan!”

“Siap, siap, ti tadi, maju atuh leumpang! Lain hulang-huleng!” manéhna miheulaan.

Juragan leumpang kalawan rusuh muru ka jero gang disatukangeunana supir nuturkeun barihulang-huleng.

“Naonnya?”

“Mana imahna?” sanggeus nepi di tungtung gang. “Pir, si éta acan nepi sugan téh tukangeun! Buru atuh leumpang téh!” ngagero.

“Mangga, Gan!” manéhna lumpat, nyampeurkeun.

“Tanyakan! Mana imah kontrakan Sangkuriang, sarua kabéh bangunana, bari loba deuih!?”

“Siap, Gan!”

“Kumaha?”

“Bingung, Gan?”

“Bingung kumaha, Pir?”

“Ieu bangunan téh sadayana sami, Gan?”

“Heueuh, sarua kabéh ceuk kuring ogé tadi. Matah tanyakeun ka tatanggana, imah kontrakan Sangkuriang anu mana? Ngarti teu?”

“Kantenan ngartos mah,”

“Ari kitu naon deui atuh? Lain jug tanyakeun, ngadon hulang-huleng?!”

“Nu mawi bingung,”

“Geus pok deui nyebut bingung! Tanyakeun ceuk kuring tadi ka tatanggana!” juragan semu keuheul.

Baca Juga :  Keistimewaan Hajar Aswad yang Membuat Pencurinya Masuk Islam

“Siap, Gan!”

“Masih siap, siap pan kénéh? Lain jeung prakna?”

“Badé ieu gé mung, bingung!”
“Geus pok deui!?”

“Muhun, itu, maksad téh bangunannana sami sadayana?”

“Apal kami ogé, pan tadi geus diomongkeun? Diulang-ulang waé siga film!”

“Sanés kitu, ieu di payuneun bumina teu aya jalmi saurang-urang acan! Sapertos kosong bumi kontrakan téh?”

“Nanya deui? Téangan atuh carana!”

“Mangga,”

“Panggih teu?” tanya Juragan.

“Teu acan kapendak, Gan. Bentuk wangunan kontrakan téh ampir sami sadayana,”

“Lain ampir, mémang sarua kabéh. Ngaranna ogé imah kontrakan apanan, Pir! Téangan kudu nepi ka panggih!”

“Mangga, Gan!” supir garo-garo teu ateul, sakapeung mah nepakan tarang sagala. “Bingung aing! Nanyakeun ka saha? Pangeusina euweuh anu katénjo diburuan. Boroning kitu anu mukakeun panto waé euweuh. Moal kitu lamun imah kosong mah?”

“Naon deui atuh, Pir! Kalahka ngomong sorangan bari hulang-huleng kawas anu kasibat?”

“Henteu, Gan! Ieu mah nyarios téh dina haté wé,” omongna.

“Aya waé bahasa kitu?”

“Itu sugan!” manéhna gira-giru muru anu mukakeun panto. Susuganan aya raratan ngeunaan imah Sangkuriang.

“Punten,”

Kakara ogé nyarita kitu buru-buru panto ditutupkeun kunu boga imah.

“Bu,” supor reuwas.

“Ceuk kami ogé ulah mukakeun panto!” kadéngé ti jero imah anu nyarita.

“Sugan téa?”

“Éta buktina”. ***

Hanca….

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

REFLEKSI | Fitnah

Ming Okt 16 , 2022
Silahkan bagikanOleh Bambang Melga Suprayogi, M.Sn. FITNAH adalah perbuatan jahat, yang dilakukan untuk membangun kebencian, menghasut orang, mempengaruhi orang untuk percaya sesuatu yang bukan fakta. Fitnah adalah produk andalan Iblis, yang mampu menyeret manusia tak berakal, lemah iman, dan manusia bodoh untuk gampang masuk dalam perangkap kebencian yang karena itu, […]