1

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “NAON nu dipeungkeurkeun téh Bi?” “Na kumaha kitu Ujin?” “Jéh, pan ceuk uing kamari, janten nalika kampanyeu mah program téh kedah diheuraskeun nya Bah?” “Puguh wé Jin, saur si Abah.” “Diheuraskeun téh keur lalaki Ujin, ceuk Bibi kamari.” “Ari awéwé, Bi, tanya uing téh?” “Dipeungkeurkeun, ceuk […]

1

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “SOK buru kumaha dongéngna Darsép?” “Naon téa, Jin?” “Naon kénéh waé ari manéh Darsép? Éta si Omni Bus Law nu keur didarémo!” “Teuing atuh.” “Haaar…éta si Darsép. Kudu dikumahakeun ari mangkeluk modél kieu, Ran?” “Dina kantong aya cangkang, cangkang mangga ti Ceu Aay. Tong asa-asa yeuh […]