Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI kacida si Darsép, sajadah digadékeun abong keur jaman werit usum korona.” “Lah na teuing Ujin, si Darsép dipercaya. Moal gé aya nu daékeun ngagadé sajadah, manasina ngagadékeun emas.” “Ngagadékeun emas gé sesah ayeuna mah Bi.” “Piraku Asép?” “Enya Bi. Kaalaman ku Bi Iroh.” “Ari […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “HEUEUH da nyieun masker diorder, Darsép!” “Sarua wé nyieun budak gé, Surjin.” “Ah, siah!” “Kumaha atuh Ujin?” “Kumaha naonana, Bi?” “Enya kawin jeung si Mimin dina usum korona jadi moal?” “Nyaéta bingung Bi. Teu nyangka bakal aya korona, hanas ti heula diengké-engké.” “Ngaranna gé sakadar […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI hararésé téa si Darsép rék nerangkeun laba.” “Sabar Jin, sabar, pan urang téh keur puasa.” “Teuing ah Darsép!” “Enya pokona mah salila uing nga-Heuras. Mun teu salah mah geus sataun leuwih, tepung puasa, bisi aya kasalahan boh gedé boh leutik kudu dihampura laba, Jin.” […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “TEU cageurna téh nya Bah?” “Naon téa Ujin?” “Sumuhun éta si Darsép, moal enya rék kawin jeung kurupuk.” “Oh éta, Jin. Nya éta mah urusan si Asép. Naon maksudna cenah Sép?” “Abah onaman mani digugu si Ujin. Antepkeun wé lah sina mikir sorangan.” “Nya kudu […]