Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “Étanana naon nu pelem téh, Bi?” “Nao téa, Ujin?” “Sumuhun pan saur Bibi kamari jang naon ganteng ogé ari étanana teu pelem mah.” “Oh…éta nya sabangsa cau atawa bonténg.” “Teu pelem lebah manana, Bi?” “Mani kudu jéntré nya ari si Ujin. Sok wé ku Ujin […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “ANGGER si Darsép mah ditanya ka kalér, ngajawab ka kidul.” “Untung.” “Untung naon satéh Darsép?” “Nya untung ditanya ka kalér ngajawab ka kidul mah Ujin. Coba mun ditanya ka kalér jawaban ka kidul, ka kulon, ka wétan, ka luhur, ka handap, ka………” “Kaprot ku aing […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SAKEDAP deui nya, Bah.” “Karék gé tabuh sawelas Jin, nya lila kénéh.” “Muhun ka tajil mah. Ieu mah…..” “Kana kawin, Jin? Ké heula ulah waka kawin moal ramé aya korona mah .” “Saha nu rék kawin Darsép?” “Heueuh ilaing, lin?” “Nyanyahoanan, ah.” “Ari enggeus naon […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “BANGÉNAN kana lauk naon eupan cangcut, Bi?” “Nya rupa-rupa wé Ujin ceuk tukang nguseup mah, ngan nu pangdohot-dohotna mah lauk hidung belang.” “Hahaa…..” “Nu kumaha lauk hidung belang téh, Bi?” “Si Ujin mani talété, nya!” “His, nya enya kudu talété sangkan jelas, bisi hoak.” “Lauk […]