Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI kacida si Darsép, sajadah digadékeun abong keur jaman werit usum korona.” “Lah na teuing Ujin, si Darsép dipercaya. Moal gé aya nu daékeun ngagadé sajadah, manasina ngagadékeun emas.” “Ngagadékeun emas gé sesah ayeuna mah Bi.” “Piraku Asép?” “Enya Bi. Kaalaman ku Bi Iroh.” “Ari […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “ANGGER si Darsép mah ditanya ka kalér, ngajawab ka kidul.” “Untung.” “Untung naon satéh Darsép?” “Nya untung ditanya ka kalér ngajawab ka kidul mah Ujin. Coba mun ditanya ka kalér jawaban ka kidul, ka kulon, ka wétan, ka luhur, ka handap, ka………” “Kaprot ku aing […]