Debat Pilkaté (1)

Editor :
1


Silahkan bagikan

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga

“TOS dugi kana debat nya Bah?”
“Naon téa Jin?”
“Sumuhun, pilkada.”
“Oh…enya Jin. Para calon bupati diabenkeun di payuneun halayak jang nerangkeun program-program nu baris dilaksanakeun lamun kapeto jadi bupati.”
“Mani rupi-rupi nya Bah?”
“Maké rupa-rupa sagala, Ujin!”
“Naaa…satéh Darsép? Ateul wé teu mairan omongan batur téh.”
“Tuda manéh mah maké nyebut rupi-rupi sagala. Debat mah sarupa wé, ngaromong silih témpas.”
“Enya maksud uing téh milih pamingpin maké kudu aya debat sagala kaolok-olok biaya.”
“Apan ngarah katoong élmuna, Jin.”
“Abah onaman. Mémangna para bupati nu kapilih téh kanggo tuang-toong sapertos pami aya istri nu ka WC teras ditoong.”
“Hahaaa…….”
“Téké ka dinyah Bahlah tuman! Lain antepeun éta mah.”
“Maksudna yeuh Jin. Diayakeun debat téh sangkan rahayat nyaho alias melék ceuk basa ayeuna mah kana ketak pamikiranana, élmuna, panalarna. Sabab nu baris dipingpin téh jaman kiwai mah geus sarakola, geus palinter, ti miiti kaluaran SD tepi ka propésor aya. Lamun pamingpinna teu bisa ngigelan rupa-rupa kaayan rahayatna, nya moal didaréngé!”
“Angot kanggo kaom milénial mah nya Bah!”
“Enya, Sép.”
“Kaom milénial téh nu pikagilaeun lin Darsép?”
“Pikagilaeun kumaha Surjin?”
“Enya nu geunyal.”
“Si gejul, milénial, lain geunyal.”
“Barudak ngora, generasi penerus atuh Jin ari teu nyaho generasi milénial mah. Enya bener tah kaom milénial téh kudu diperhatikeun. Cindekna para pamingpin téh élmuna, wewesén jeung wawasanana ulah éléh ku barudak ngora anu unggal usik pangaweruhna terus ngajaul apung-apungan sabab geus leuwih wanoh kana internét. Nu matak keur ngukur kamampuhna para calon bupati téh nya didebatkeun!”
“Oh…kitu, Bah?”
“Enya, Jin.”
“Enya kitu Jin da jaman ayeuna mah tong boro pantar bupati, pamilihan RT gé enya Pilkaté apan didebatkeun heula. Heueuh basa pilkaté nu pamilonna Mang Kaning jeung Kang Kalung, Jin. Ngan karunya ka Si Kuna nu jadi moderator.”
“Alah siah, kumaha lalakonna Darsép?”
“Urang caritakeun isukan wé Jin, ayeuna mah uingna aya….”
“Aya naon Darsép?”
“Aya…roda di tanjakan, katinggang ku pangpung jéngkol. Aya randa gogoakan, katingggang ku hulu cangkir.”
“Hahaaaa……!” (lajengkeuneun) **

Baca Juga :  Persib dan Prabu Berbagi Takjil dengan Pengguna Jalan

M Purnama Alam

One thought on “Debat Pilkaté (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TELAAH: Perbedaan Arti "Subhanallah" dan "Masyaallah"

Ming Nov 1 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Salat merupakan ibadah utama bagi seorang muslim. Namun, selain salat ada banyak pula ibadah yang lain. Salah satunya yakni berzikir. Zikir adalah aktivitas umat Islam untuk menyebut nama Allah SWT. Dalam berzikir biasanya kaum muslim akan menyebut arti subhanallah dan masyaallah.  Bagi umat muslim, disarankan untuk melaksanakan zikir setiap harinya. Zikir […]