Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “CIK atuh sing boga lilinggeran, Bi.” “Lilinggeran kumaha Ujin?” “Enya piraku teuing Afgan kuluna-kulunu ka dieu bari badarat, érék ogé kana mobil.” “Nyaéta Ujin kitu nu keur kaédanan mah.” “Kitu kumaha Bah?” “Heueuh puguh-puguh tangkal cau daunna oyag-oyagan katebak angin, apan kunu keur kaédanan ku […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “NYA enya atuh Bah dicalana da teu dicalana mah ulad-alid.” “Jaba ulal-elol nya Jin.” “Milarian naon cenah Bi?” “Néangan juru tilu, Jin.” “Hahahaaa….” “Tragédi téh tragédi kumaha atuh tinu sarua téh Bah?” “Nya conto leuleutikanana mah kamari ieu wé di Bandung pan aya kajadian, Jin.” […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “NAON nu juru tilu téh cenah Darsép?” “Naon téa, Surjin?” “Heueuh kamari ceuk manéh Bi Onih sisindiran pajah, ‘héjo deui héjo deui, héjo ngémploh daun cau. Lengo deui lengo deui, lengo noong juru tilu’.” “Tah si Diran nu nyahoeun mah, naon cenah Ran nu juru […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga “MANÉH ngadéngé teu béja si Odin diriungkeun di kantor RW gara-gara nyabok Bi Onoh, Jin?” “Henteu, Darsép.” “Nya enggeus wé ari henteu mah.” “Haaar…éta geura si Darsép teu puguh pisan.” “Teu puguh kumaha Surjin?” “Ongkoh nanyakeun, dijawab henteu kalah nyebut nya enggeus. Pan teu puguh kitu […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI kacida si Darsép, sajadah digadékeun abong keur jaman werit usum korona.” “Lah na teuing Ujin, si Darsép dipercaya. Moal gé aya nu daékeun ngagadé sajadah, manasina ngagadékeun emas.” “Ngagadékeun emas gé sesah ayeuna mah Bi.” “Piraku Asép?” “Enya Bi. Kaalaman ku Bi Iroh.” “Ari […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga “SARYA gejul! Sugan téh heueuh calakan pinter.” “Ari pék, Ujin?” “Calakan kelengger, Bi. Moal enya kiih na sungut batur.” “Bener Jin. Kiih mah ulah dina sungut batur, kudu dina sungut sorangan. Geura sok.” “Hahaaa…..” “Saruana si Darsép gé gejul siga si Sarya. Kiih kana sungut tatangga […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “HEUEUH da nyieun masker diorder, Darsép!” “Sarua wé nyieun budak gé, Surjin.” “Ah, siah!” “Kumaha atuh Ujin?” “Kumaha naonana, Bi?” “Enya kawin jeung si Mimin dina usum korona jadi moal?” “Nyaéta bingung Bi. Teu nyangka bakal aya korona, hanas ti heula diengké-engké.” “Ngaranna gé sakadar […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “Éta mah napsu aral atuh Darsép lain napsu kana dahar.” “Untung wé ukur béak lima piring.” “Untung kumaha satéh Darsép. Pan ceuk manéh pareupeus.” “Enya untung ukur lima piring. Coba mun lima losin.” “Hahaha….” “Heueuh bener Darsép. Karasa ku Bibi gé, untung wé rarandaan téh […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “DAMANG, Bah?” “Alhamdulillah, Jin. Pidua ti saréréa.” “Nuhun damang mah Bah. Naon deui modal hirup nu utama mah iwal ti cageur, sehat, atawa walagri.” “Tah éta Jin.” “Ari uing moal ditanya cageur henteuna, Surjin?” “Nu matak teu ditanyakeun gé geus katingali cageur, Darsép, da mun […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MANI hararésé téa si Darsép rék nerangkeun laba.” “Sabar Jin, sabar, pan urang téh keur puasa.” “Teuing ah Darsép!” “Enya pokona mah salila uing nga-Heuras. Mun teu salah mah geus sataun leuwih, tepung puasa, bisi aya kasalahan boh gedé boh leutik kudu dihampura laba, Jin.” […]