Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “PAKSA wé atuh Darsép!” “Naon téa, Jin?” “Éta Tanteu Rina ceuk manéh kamari moal waka didongéngkeun sabab Tanteu Rinana moal bisa diajak da keur zona beureum.” “Hahahaaa……” “His, bahaya nu matak disebut zona beureum gé pan beureum téh tanda bahaya, kudu eureun nya Bah?.” “Enya […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “SOK dilayanan nyah Bi?” “Naon téa, Ujin?” “Sumuhun pan saur Bibi kamari, carogé Bibi mah upami cuci mulut téh kedah ku mulut deui. Narajang tas ngadahar jéngkol atawa peuteuy, matak utah uger!” “Hahahaaa…..” “Oh éta, Jin. Nya mimitina mah dilayanan wé da ka salaki. Ngan […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “AYA-aya wé Sarya manéh mah.” “Naon téa, Jin?” “Heueuh pajah téh cenah palawangan lawang larangan bangsa adam, masa lawang larangan bangsa kadal.” “Hahahaaa……” “Sakainget wé si Sarya mah asal nyekrup jeung ngomong sarwa a.” “Tah éta, leres Bi.” “Ari sirah, naon Sarya?” “Nya mastaka, Kang […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “ALHAMDULILLAH nya Bah.” “Naon téa Jin?” “Sumuhun, tos héjo.” “Naon nu geus héjo téh, Ujin?” “Daun cau nya Jin? Nya heueuh atuh daun cau mah ti babaheula gé héjo.” “Saha nu nanyakeun daun cau, Darsép?” “Cenah bieu ceuk manéh tos héjo. Nya naon deui nu […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “BENER éta téh Darsép?” “Naon téa Jin?” “Angger ari geus nya picung nya hulu maung téh manéh mah Darsép. Éta si Dimpo nyarita ka indungna ning ceuk manéh kamari, ari ema… mun sabar heula dagoan tepi ka tanggal 1 Juli. Naha Dimpo? tanya indungna. Apan […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SUGAN téh heueuh ngalaporkeun meunang bangsat gerot sabangsa préman atawa residivis., Sarya. Ngérakeun pisan!” “Nya kagak apa-apa Kang Ajan yang namanya bangsat mah, naha hayam, naha ajag, naha bayawak, naha Kang Ajan, bawana nya ka aparat kaamanan, jangan ka jamban.” “Naon satéh Sarya aing disaruakeun […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “ATUH meureun étana kasundut Darsép?” “Naonna, Jin?” “Naonna kénéh waé ari manéh Darsép? Apan ceuk manéh kamari, nyaéta kitu, Jin.Tapi si Koyod teu éléh akal, pelenyun wéh udud roko, terus disundutkeun ka tengah-tengah cungcat Nyi Inih nyieun liang. Da ceuk pikir si Koyod mah, ulah […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “NU kitu patut mah lain binangkit atuh Darsép, nyalukan kasakit!” “Naon téa, Jin?” “Heueuh si Kang Udi ceuk manéh kamari nguteuk bin binangkit. Hayang udud hésé asup alatan aya masker, terus maskerna dipiceun ka jarian!” “Daripada dipiceun ka buruan imah manéh, pastina gé ku manéh […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “RAMÉ nya Bah?” “Teuing da Abah mah tara lalajo kanu jauh sieun korona, di imah wé dina HP.” “Abah onaman. Sanés pilem sanés pintonan wayang ieu mah.” “Ari enggeus naon Ujn?” “Nu mawi nu matak, naon eusi sisindiranana Ran?” “Nu mawi nu matak?” “Enya.” “Nu […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “Paling gé manéh di-FaceApp mah lain jadi nonoman nu pangkasépna sadunya, Darsép!” “Jadi naon atuh Surjin? Panggantengna? Nya sarua wé kasép jeung ganteng mah béda basa wungkul. Kasép basa Sunda, ganteng basa Indonesia.” “Lain ganteng satéh Darsép! Batur can anggeus ngomong geus dipotong!” “Oh….pangarjunana? Sarua […]