Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “BEUKI dieu téh kalah beukian ari si Darsép.” “Naon sababna cik, Jin? Sabab ngeunah siah! Sok wé pikir sapoé téh aya kana tilu kalina malah leuwih.” “Naon Darsép nu sapoé nepi katilu kali téh?” “Heueuh dahar, bakat ku naon cik? Nya bakat ku ngeunah, jadi […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “ATEUL wé sigana si Darsép mah mun teu ngaheureuyan batur téh.” “Tuda moal ramé ngaheureuyan sorangan mah. Sok wé pikir ku manéh.” “Pikir kumaha Darsép?” “Heueuh mun uing ngomong sorangan, ngaheureuyan sorangan, seuri sorangan…….” “Nya heueuh pantes da manéh mah kurang saeundan. Mangkukna sisindiran téh […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “TEU belul mah teu belul wé Darsép!” “Teu belul naon Surjin?” “Maké teu belul naon, sagala. Pan ceuk manéh kamari. Muhun Bah, pan aya sisindiranana kaduhung ayun-ayunan, melak ganas dina eurih….tah kitu sisindiranana téh.” “Ceuk uing, éta mah karék cangkangna Darsép, mana eusina?” “Ceuk manéh, […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NYAAN da Yaya mah hanjakal.” “Beu éta si Sarya culangung, miheulaan ngomong ka juragan.” “Nya kagak apa-apa Kang Ajan pan Yaya hayang ngasaan ngawalan ngabamlam.” “Enya teu nanaon Ya lah tong didéngé Juragan Surjin mah. Hayang wé disebut juragan…..” “Ah siah Darsép! Enya sok naon […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NYA atuh kari jadi artis wé, Bi.” “Enya meureunan Ujin, kudu jadi artis ngarah payu ka duapuluh juta mah.” “Artis gé artis kumaha nu payu sakitu Bi.” “Na artis kumaha kitu Ujin?” “Artis nu bandrosna seungit…..” “Hahaaa…..” “Numutkeun Abah?” “Naon téa Jin?” “Sumuhun artis nu […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “Éta si Sarya, hayang didenda manéh?” “Nya kagak, Kang Ajan da taya alat pamayarna.” “Enya naha atuh, cig balik heula!” “Kagak, ah. Da mawa.” “Heueuh sok paké atuh bisi katingalieun ku Hansip Opad ké dilaporkeun ka Pa Gupernur teu maké masker terus didenda.” “Enya Ya […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NU balég Darsép?” “Naon téa, Jin?” “Éta reses di nagara Manaboa?” “Saha nu nyarita kitu Jin? Si Diran, si Sarya, Bi Rahi, Bah Adun?” “Hadeuh, angger geus datang deui gélona si Darsép. Pan manéh kamari nyarita. Ceuk manéh téh ningan di nagara Manaboa mah, reses […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “KA mana karep wé nyarita téh si Darsép mah.” “Ka mana karep kumaha nya ngomong mah angger wé dina sungut Ujin, moal enya teuing dina cungcurungan.” “Hahahaaa…..” “Nya ka mana karep Darsép da batur nyarita ka kidul ieu ka kalér.” “Jéh puguh hadéna ka kalér, […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “DI mana-mana nya Bah?” “Puguh wé Jin nu asalna di hiji tempat ayeuna nerekab ka mana-mana jeung di mana-mana.” “Maksad Abah?” “Enya korona anu di nagara urang kiwari kasusna kalah naék batan turun nu tepi ka poé Ahad kamari téh geus ngahontal angka 75.699. Kitu […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “MANI kabina-bina si Darsép mah ari geus ngabustam téh.” “Naon téa Jin?” “Heueuh parabot raja dirampungkeun ku singa?” “Hahaaa…..” “Da mémang kitu nu matak mun jelema nu sok rucah kakeunaan kasakit sipilis disebutna raja singa, tah ti dinya asal-usulna téh, malah cenah ceuk dongéng vérsi séjén […]