Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “NYA heueuh atuh Darsép.” “Naon téa Ujin?” “Ceuk manéh kamari, mung nya kitu buktosna mah seueur nu ngahartikeun merdéka ku hirup bébas. Koruptor taya reureuhna, batan eureuh mah kalah beuki maceuh. Panjara pajejel ku jelema jahat.” “Enya Sép, lain turutaneun tatéh, saur si Bah Adun.” “Ceuk […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “BUDAK-BUDAK ari manéh Sarya?” “Na kumaha kitu Bi?” “Apan kamari ceuk Bibi téh Ujin, maké euweuh sagala Sarya? Nya aya atuh!” “Ceuk si Si Yaya, nyaan Mamah Raha aya manahan?” “Nya aya, Sarya, témbal Bibi.” “Ceuk si Yaya, tandana Mamah Raha aya manahan, pasrahkan dada […]

  Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “KURUD atuh, Bi.” “Naon nu dikurud téh Ujin?” “Apan saur Bibi kamari. Heueuh Ujin. Ari Bibi geus aya di luhur lalaki nu di harandap bari taranggah tinggorowok, jabrig-jabrig cenah.” “Ceuk Ujin, naon nu jabrig téh Bi?” “Saur Bibi, surabi Bibi meureunan Ujin da harita téh […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “MERDÉKAAAAA……..!” “Beu, mani ngareureuwas si Ujin.” “Punten Bah, Ujin nuju sumanget Mérah Putih alias ngumandangken merdéka.” “Enya kudu kitu nonoman Indonésia mah, kudu héroik, gedé kawani.” “Leres Bah pan ayeuna téh ping 17 Agustus nya, poé miéling kamerdékaan RI nu ka-75.” “Ari RI aya sabaraha […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “API-API teu ngarti si Kang Abo nya euy?” “Api-api kumaha Jin?” “Heueuh apan kamari ceuk manéh Darsép pamajikan Kang Abo nyarita, zona naon ari Akang? tanya pamajikan Kang Abo.” “Enya zona korona, témbal Kang Abo.” “Enya éta mah abdi gé terang, témbal pamajikanana.” “Naha atuh […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “NYA kajeun sareng Kang Apud ogé pan pajabat tatéh, Bi.” “Naon téa Jin?” “Pan kamari saur Bibi ningan. Ceuk Ujin téh ka Bibi, naha Bi Rahi sakola kénéh kitu atawa ngawulang panginten nya?” “Lain kesel teu sakola atawa teu ngajar Ujin. Kesel rarandaan saur Bibi […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SUGAN téh geus cageur si Darsép.” “Ari pék tos damang nya Jin?” “Angger gélo satéh Darsép!” “Naha?” “Pan ceuk manéh kamari. Leres Bah. Tapi diémut deui aya nu nyebat sugan téh alatan leres-leres teu ngartos kana fakta nu sanyatana, aya deui nu nyebat sugan téh […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “SUGAN téh enya ngarti, Ujin.” “Naon téa Darsép?” “Kana penjelasan ti si Abah.” “Na nyarios naon si Abah kitu?” “Saur si Abah téh kamari jeung ka si Ujin mah si Mimin téh alus kénéh dijodokeun jeung ilaing Sép.” “Hahaaa…..” “Ngaco siah Darsép da saur si […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “TOS kaping sapuluh deui nya Bah?” “Ari kitu, Jin?” “Muhun, bilih lepat. Mun lepat pan ngisinkeun.” “Lepat kumaha. Jin?” “Sumuhun bilih Abah nyebatkeun ayeuna kaping hiji, sanés, ayeuna mah kaping sapuluh Agustus.” “Hahaaa….” “Kakara gé der geus nyieun pasualan manéh mah Surjin.” “Pasualan naon Darsép?” […]

Rekacipta Fendy Sy Citrawarga   “KUDU dikumahakeun si Darsép nya?” “Kudu dikawinkeun jeung nu geulis, Jin.” “Kahayang siah Darsép!” “Ari enggeus naon maksudna kudu dikumahakeun uing, Ujin?” “Saur si Abah kamari, enya Jin. Cindekna mah jauhan hirup kumakarep téh ngarah salamet, barudak.” “Ceuk uing, siap Bahlah. Sok Darsép geura caritakeun […]