Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “SARATUS naon ari Bi Rahi?” “Naon téa Asép?” “Enya kamari Bi, pan ceuk si Ujin téh, jadi undur-undur mah tara nyurungkuy ka hareup nyah?” “Nya tara atuh Ujin. Nu sok nyurungkuy ka hareup mah….. ceuk Bibi téh” “Tanya si Ujin, naon Bi?” “Saur Bibi, genep hurup […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “SABARAHA-sabaraha Pérsib téh Darsép?” “Naon téa, Jin?” “Éta Pérsib meunang sabaraha atawa éléh sabaraha?” “Meunang henteu, éléh henteu, Jin.” “Haaar….pan Liga 1 téh geus dimimitian tanggal 1 Oktober lin?” “Teu, teu tulus, diundurkeun engké ka tanggal 1 Nopémber ceuk béja mah.” “”Ari sugan geus der maén […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “SOK buru kumaha dongéngna Darsép?” “Naon téa, Jin?” “Naon kénéh waé ari manéh Darsép? Éta si Omni Bus Law nu keur didarémo!” “Teuing atuh.” “Haaar…éta si Darsép. Kudu dikumahakeun ari mangkeluk modél kieu, Ran?” “Dina kantong aya cangkang, cangkang mangga ti Ceu Aay. Tong asa-asa yeuh […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “DAMANG, Bah?” “Saé, Jin.” “Damang, Bi?” “Meujeuhna, Ujin.” “Cageur, Ya?” “Hamdallah, Kang.” “Cageur, Ran?” “Cai keur ditaheur dina rantang, cageur Kang!” “Nya sukur ari calageur mah.” “Ari uing moal ditanya, Ujin?” “Teu kudu ditanyakeun Darsép, pan sidik ngajegir, atra ngadayagag.” “Si gélo. Nya atuh basa-basi wé […]

1

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “AYA-aya waé atuh si Komod.” “Na kumaha kitu, Jin?” “Heueuh apan ceuk manéh kamari, nanaonan ari manéh Komod asup ka kamar mandi batur? tanya RW.” “Ceuk si Komod, nuju néangan Pa RW, néangan ucing da sidik asup ka kamar mandi Nyi Anih. Tapi ningan teu […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NU euweuh téh naon Darsép?” “Naon téa Jin?” “Heueuh pan ceuk manéh kamari, da teu kabéh nu néangan cilaka tapi salamet atawa untung atuh Ujin. Lolobana mah nu néangan cilaka, buahna nya cilaka siga si Komod.” “Ceuk uing, si Komod Darsép?” “Enya Jin, ceuk manéh […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “NÉANGAN picilakaeun manéh mah Ya.” “Naon téa Jin?” “Heueuh kamari Darsép ceuk si Yaya téh ning, tah sabada ngadahar martabak sabalad-balad, kakara bakal nandasa Kang Ajan.” “Hahaaa…..” “Alus Ya lah tuman teuing, ceuk manéh téh. “ “Ah siah Darsép, ceuk uing.” “Ku naon nandasana Ya? […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “TEU kira-kira manéh mah Diran!” “Naon téa, Ujin?” “Éta ningan kamari Darsép, ceuk Si Diran, ka Banjaran ka Cililin, tikerelep nyeri hulu. Nya Diran mah yeuh Kang Ujin, sok resep néangan palu.” “Ceuk uing, keur naon palu, Diran?” “Ceuk si Diran, ka Panjalu ngadon ulin, aya […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga “MANI hésé.” “Naon téa Darsép?” “Néangan HP nu aya kulkasan, Jin.” “Hahahaa….” “Kitu da jelema lieur mah nu lain-ain wé nu dtéangan téh. Nya moal aya atuh Darsép, rék di mana nyimpenna?” “Ngahaja, Jin. Enya ngahaja ngarah euweuh. Sabab lamun enya aya mah geus moal kabedag […]

Rékacipta Féndy Sy Citrawarga   “KABINA-BINA si Darsép ngagogoréng uing.” “Ngagogoréng kumaha Ujin?” “Pan kamari saur si Abah Adun, enya Jin. Duanana gé tinemu hasil jeung kamerdékaan alatan hijrah.” “Ceuk uing, merdéka alatan hijrah Bah?” “Enya Jin, picontoeun urang saréréa, saur si Abah téh.” “Leres Bah picontoeun. Mun si Ujin […]